Ny vejledning om indhentelse af børneattest

Kulturministeriet har lavet en ny vejledning om indhentelse af børneattest. Vejledningen har særlig fokus pligten til at indhente børneattest på Kulturministeriets område.

Den nye vejledning er opdateret med de ændringer i børneattestloven, der trådte i kraft den 1. juli 2012. Tilsvarende tager vejledningen højde for de ændringer i Kulturministeriets bekendtgørelse om indhentelse af børneattest, som er gældende fra den 1. juli 2012. 

Børneattestreglerne bidrager til at sikre, at pædofilidømte ikke ansættes eller beskæftiges til at have med børn at gøre. Ordningen indebærer en pligt for idrætsforeninger, museer, musikskoler m.v. til at indhente børneattest på trænere, lærere, formidlere m.v., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Derudover skal der som noget nyt også indhentes børneattest på ansatte eller beskæftigede, der skal færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved vil få mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

En børneattest er en særlig form for straffeattest udstedt af Rigspolitiet, der indeholder oplysninger om domme for seksualforbrydelser begået mod børn. Der blev sidste år indhentet ca. 250.000 børneattester. I 70 tilfælde viste det sig, at ansøgeren havde domme m.v. for pædofili.

Læs vejledningen

Læs om børneattester

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Karen Søndergaard
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 76