Nye aftaler for landsdelsscenerne i Odense, Århus og Ålborg

De tre landsdelsscener i Århus, Odense og Ålborg og landsdelssceneamterne Århus Amt, Fyns Amt og Nordjyllands Amt har i dag underskrevet nye fireårsaftaler med Kulturministeriet.

Den fælles underskrivelse afspejler et partnerskab mellem regeringen og de tre amter med henblik på at sikre de økonomiske rammer for scenerne..

Aftalerne gælder for perioden 2003-2006 og indeholder følgende punkter:

     

  • Synlige og stærke profiler for hver landsdelsscene 
  • Samarbejde scenerne imellem og med andre teaterinstitutioner
  • Aktivt samarbejde med erhvervslivet 
  • Særlige forpligtelser over for børn og unge 
  • Forsøg med nye abonnementsordninger 
  • Flere midler til vedligeholdelse af landsdelsscenernes historiske bygninger 
  • Forhøjelse af driftstilskuddet til Ålborg Teater i aftaleperioden

Kulturminister Brian Mikkelsen siger om de nye aftaler:

”Aftalerne er konkrete og samtidig visionære og indeholder en hel række af elementer, der også vil indgå i mit videre arbejde med rammerne for fremtidens teater. Nyt i aftalerne er desuden landsdelsscenernes fælles strategi med vægt på samarbejde og udvikling. Vigtigt er også forsøget med nye former for salgsarbejde, der i aftaleperioden erstatter den generelle abonnementsordning. Jeg ser meget gerne selv en permanent modernisering af den nuværende abonnementsordning.”

Hent 4-årsaftalerne:

4-års aftale for Odense Teater for perioden 2003 – 2006

4-års aftale for Aalborg Teater for perioden 2003 – 2006

4-års aftale for Aarhus Teater for perioden 2003 – 2006

Yderliger oplysninger:

Jane Johansen Pade, kontorchef i Kulturministeriet      33 92 35 66
Bente Hamann, fuldmægtig i Kulturministeriet             33 92 35 31