Nye bestyrelser i offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet

Kulturminister Marianne Jelved har med virkning fra den 1. januar 2015 udpeget nye bestyrelser for Anti Doping Danmark, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med de nye bestyrelser går Idrætsdanmark en spændende tid i møde. Jeg er glad for at så mange kompetente og markante personer har takket ja til at indgå i de respektive bestyrelser. I en tid, hvor flere af organisationerne undergår spændende forandringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt, er behovet for dygtige folk i bestyrelserne ikke blevet mindre. Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak for en god indsats til de personer, som udtræder af bestyrelserne.” 

I forbindelse med ikrafttrædelsen af lovforslag L23, som implementerer den politiske stemmeaftale om idræt, udpeges nye bestyrelser for Anti Doping Danmark, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark pr. 1. januar 2015

Loven ændrer bl.a. på antallet af bestyrelsesmedlemmer, opstiller kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne og ændrer på idrætsorganisationernes indstillingsret til bestyrelserne. 

Bestyrelserne vil fremadrettet være sammensat som følger:

Anti Doping Danmark

Mette Hartlev (formand – genudpeget for 4 år)

Poul Gade (udpeget for 4 år)

Berit Puggaard (udpeget for 2 år)

Kim Dalhoff (udpeget for 2 år)

Troels Borring (udpeget for 4 år på indstilling fra DIF, DGI og DFIF)

Marie Overbye (udpeget for 2 år på indstilling fra DIF og Team Danmark)

Hestevæddeløbssportenes Finansieringsfond

Erik Jakobsen (formand – udpeget for 4 år)

Katja K. Østergaard (genudpeget for 4 år)

Sys Rovsing (udpeget for 2 år)

Nick Elsass (genudpeget for 2 år)

Jacob Weinreich (udpeget for 4 år)

Idrættens Analyseinstitut

Johs Poulsen (formand – genudpeget for 4 år)

Anne-Marie Dohm (genudpeget for 2 år)

Gurli Martinussen (genudpeget for 2 år)

Mikkel Rugaard (genudpeget for 2 år)

Johan R. Norberg (udpeget for 4 år)

Hans Stavnsager (genudpeget for 4 år)

Lokale og Anlægsfonden

Mette Touborg (formand – genudpeget for 4 år)

Sig Lennart Andersson (genudpeget for 2 år)

Henriette Mygind Krempel (udpeget for 2 år)

Mikkel Knowles Gjelstrup (genudpeget for 2 år)

Preben Staun (genudpeget for 4 år på indstilling fra DIF)

Birgitte Nielsen (genudpeget for 4 år på indstilling fra DGI)

Peder Bisgaard (genudpeget for 4 år på indstilling fra DFIF)

Sport Event Denmark 

Lars Krarup (formand – genudpeget for 4 år)

H.C. Østerby (udpeget for 4 år)

Lars Sandahl Sørensen (genudpeget for 2 år)

Karoline Prien Kjeldsen (udpeget for 2 år)

Dorte Vibjerg (udpeget for 4 år på indstilling fra DIF)

Torben Frølich (udpeget for 2 år på indstilling fra DIF, DGI og DFIF)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69