NYE BESTYRELSESMEDLEMMER FOR DR

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag genudpeget Mogens Munk-Rasmussen som bestyrelsesformand for DR. Herudover har kulturministeren udpeget Lone Færch og Katrine Winkel Holm som nye medlemmer af bestyrelsen.

Lone Færch er direktør i Færch Holding A/S og medlem af bestyrelserne for Skandinavisk Tobakskompagni A/S og RealDania samt medlem af det midlertidige vækstforum i Region Midtjylland.
 
Katrine Winkel Holm er teolog og debattør.

Kulturminister Brian Mikkelsen glæder sig over valget af de tre bestyrelsesmedlemmer og ser frem til samarbejdet:

”Mogens Munk-Rasmussen er med sin dybe indsigt i DR’s forhold og sine erfaringer med bestyrelsesarbejde og virksomhedsledelse den rette person til at fortsætte som rorgænger for DR i en tid, hvor DR er inde i en spændende og positiv udvikling.
 
Med udpegningen af også Lone Færch og Katrine Winkel Holm vil DR være godt klædt på til at gå nye udfordringer i møde.” 
 
Resten af den nye DR-bestyrelse beskikkes umiddelbart efter nytår efter følgende fordeling: Folketinget udpeger 6 medlemmer og DR’s medarbejdere udpeger 2 medlemmer.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598