Nye forslag til UNESCO verdensarvsnomineringer

I weekenden blev det grønlandske jagtområde Aasivissuit – Nipisat udpeget til at komme med på UNESCO's verdensarvsliste. Nu har Kulturminister Mette Bock udvalgt tre forslag, der får mulighed for at arbejde videre mod en nominering til den verdensberømte liste.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg vil gerne takke alle, der har indsendt forslag, for det flotte arbejde, der er lagt i ansøgningerne. Det har været spændende at se bredden i forslagene, som alle har stor national betydning. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på at optage steder, der tilfører reel værdi til den eksisterende verdensarvsliste. Det ved vi UNESCOs verdensarvskomité lægger stor vægt på, og det krav opfylder alle de tre udvalgte forslag. Jeg håber, at de nye steder, som vi nu har optaget på tentativlisten, vil få mulighed for at arbejde videre, så de forhåbentlig en dag vil kunne komme på UNESCO’s liste.”


De nye steder, der optages på tentativlisten og dermed får mulighed for at arbejde videre med en verdensarvsnominering, er:
• Dragør gamle by og havn – en skipperby fra verdens store sejlskibstid i 1700- og 1800-tallet.
• De hvide klinter på Møn og Rügen.
• Arbejderbevægelsens forenings- og forsamlingsbygninger.

Forslaget med Møn forudsætter deltagelse af Rügen i Tyskland, og Arbejderbevægelsens forenings- og forsamlingsbygninger omfatter Arbejdermuseets bygning i København i en serie med bygninger fra flere andre lande. Det videre arbejde med disse to forslag afventer, at de deltagende lande ligeledes optager steder på deres nationale tentativlister.

Derudover får tre forslag, som rummer potentiale for verdensarvsnominering, men har behov for yderligere bearbejdelse eller undersøgelse, mulighed for at blive revurderet indenfor de kommende to år:
• Hele øsamfundet Læsø.
• Nyborg slot og by – Parlamentsby og Reformationshovedstad.
• Regeringsanlæg Vestdanmark – REGAN Vest.

Endelig forbliver Frederiksstad med Amalienborg, Molerklinterne på Fur og Mors og Vikingetidens ringborge på tentativlisten.

Baggrund

Kulturminister Mette Bock inviterede i december 2017 Grønlands selvstyre, Færøernes hjemmestyre, kommuner, statslige og statsanerkendte museer, universiteter og udvalgte interesseorganisationer til at sende forslag til at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Der kom i alt 13 forslag, og nu har kulturministeren afgjort, at i alt tre forslag skal have plads på Rigsfællesskabets tentativliste og dermed mulighed for at arbejde videre mod en konkret verdensarvsnominering i denne indstillingsrunde.

Vejen fra optagelse på UNESCOs tentativliste til en konkret verdensarvsnominering kan tage flere år, og der er ikke nogen garanti for optagelse på verdensarvslisten. Den beslutning ligger hos UNESCO verdensarvskomitee. Der er i øjeblikket optaget 1073 steder på verdensarvslisten, og hvert år behandler komiteen maksimalt 35 ansøgninger fra lande over hele verden.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16