Nye idrætsbestyrelser

Kulturminister Mette Bock har med virkning fra 1. januar 2019 udpeget en række formænd og medlemmer til bestyrelserne for Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark.

 

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at få så mange kompetente personer til at gøre en indsats i bestyrelserne for Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden og Sport Event Denmark. Bestyrelserne har en god blanding af nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer. Tilsammen har de nye bestyrelsesmedlemmer både stærke faglige idrætskompetencer og styrker inden for ledelse og økonomi. Jeg ser frem til at følge udviklingen i institutionerne på idrætsområdet. Samtidig vil jeg rette en stor tak for indsatsen til de personer, som udtræder af bestyrelserne.”

Bestyrelserne udpeges for så vidt angår Anti Doping Danmark i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt og for så vidt angår Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark i henhold til udlodningsloven. De nye udpegelser sker for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Bestyrelserne vil fremadrettet være sammensat som følger:

Anti Doping Danmark
Leif Mikkelsen (formand, udpeget 4 år)
Poul Gade (genudpeget 4 år)
Ditte Okholm-Naut (udpeget 4 år efter indstilling fra DIF, DGI og Firmaidrætten)
Berit Puggaard
Kim Dalhoff
Marie Overbye

Idrættens Analyseinstitut
Carl Holst (formand, udpeget 4 år)
Christine Dartsch (udpeget 4 år)
Mette Trangbæk Hammer (udpeget 4 år)
Trine Bendix Knudsen (udpeget 4 år)
Tine Bendix
Morten Bo Andersen

Lokale og Anlægsfonden
Carl Christian Ebbesen (formand, genudpeget 4 år)
Hans Natorp (genudpeget 4 år efter indstilling fra DIF)
Nels Petersen (udpeget 4 år efter indstilling fra DGI)
Helle Friis Kristiansen (udpeget 4 år efter indstilling fra Firmaidrætten)
Anne Mette Boye
Lars Stentoft
Henriette Mygind Krempel

Sport Event Denmark
H. C. Østerby (formand, udpeget 4 år)
Benedikte Kiær (udpeget 4 år)
Dorthe Vibjerg (genudpeget 4 år efter indstilling for DIF)
Torben Frølich
Jan Olsen
Elisabeth Milton

Yderligere oplysninger

Pressetelefon, 22 76 51 16