Nye kulturaftaler tilgodeser regioner uden for hovedstadsområdet

Tilskuddene til kulturaftaler omfordeles til fordel for kulturregionerne uden for hovedstadsområdet.

Som følge af en reduceret pulje til kultur i hele landet har fornyelsen af de seks regionale kulturaftaler i Danmark været sat i bero, indtil de økonomiske tilskudsmuligheder til de enkelte aftaler blev afklaret. 

Fra 2016 vil tilskuddene til kulturaftalerne blive omfordelt til fordel for kulturregionerne uden for hovedstadsområdet. Det betyder, at der bliver færre penge til hovedstadsområdet i en ny aftaleperiode fra 2016. Nedgangen i 2016 og 2017 skyldes særbevillingen til Kulturby 2017 i Aarhus.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Jeg har aftalt med kulturordførerne for de ”blå” partier, at det er hovedstadsområdet, der skal ”betale” for særbevillingen til Kulturby Aarhus 2017 og for, at det øvrige land får en svag stigning fra 2017. Det kan begrundes med, at Københavns Kommune betaler betydeligt mindre til kulturen pr. indbygger end f.eks. Aarhus og Odense.”

KulturMetropolØresund, som hidtil har fået 6,0 mio. kr. om året, tilbydes således 3,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i årene fra 2017 og fremover. Det betyder, at de øvrige kulturaftaler, efter en midlertidig nedgang i 2015 og 2016 på 12 %, vil kunne oppebære et tilskud, der ligger et par procent over det nuværende niveau, således at nedgangen i 2015 og 2016 udjævnes over tid.

Fakta om kulturaftalerne

Kulturministeriet indgår 4-årige aftaler med klynger af kommuner, kaldet kulturregioner. Aftalerne bliver indgået med henblik på at understøtte samarbejdet om kultur mellem kommunerne – samt dialogen og samarbejdet mellem stat og kommuner på kulturområdet. Der er i dag i alt 13 kulturregioner i hele landet. Staten finansierer 50 % af de samlede projektudgifter i kulturaftalerne, mens kulturregionen finansierer de øvrige 50 %. Kulturministeriets samlede ramme for medfinansieringen udgør 20,0 mio. kr. om året.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16