Nye kulturprojekter i udsatte boligområder

Bor du i Gellerup i Aarhus, Sigynsgade-kvarteret i København eller Finlandsparken i Vejle, vil du fremover kunne opleve kultur på helt nye måder i dit kvarter. Tre kulturprojekter har netop fået tildelt i alt 4,8 mio. kr. fra Puljen til kultur i udsatte boligområder.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Kunst og kultur skaber dialog og engagement og får os til at opleve verden på nye måder. Derfor er det super, at vi nu kan afsætte midler til tre konkrete kulturprojekter, der på hver deres måde kan styrke sammenholdet, involvere beboerne aktivt og styrke fællesskabsfølelsen i de udsatte boligområder. Projekterne bygger på partnerskaber imellem boligforeninger, kommuner og højskoler og viser, at der er stor interesse for at tage et fælles ansvar for at skabe forandring i de udsatte boligområder i Danmark.”

Om de støttede projekter

Fra puljen støttes tre projekter med i alt 4,8 mio. kr. Projekterne bygger alle på partnerskaber mellem f.eks. institutioner, boligforeninger og kommuner.

Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København, og ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet skal skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund ved at inddrage beboerne i helt nye og anderledes måder at lave kunst sammen. Kunsten bliver på den måde omdrejningspunktet for møder mellem en række målgrupper, som ellers ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse halter. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kr.

Gellerup Højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Brabrand, hvor formålet er at få udviklet det lokale forsamlingshus og skabe en højskole i Gellerup, drevet af lokale. Højskolen skal udnytte potentialet i, at der findes omkring 80 forskellige nationaliteter i Gellerup og kommer til at udgøre en demokratisk platform for samtaler og meningsudvekslinger. I dag er der ikke så mange unge med anden etnisk baggrund, som opsøger højskoler. Men med dette tilbud etableres f.eks. ”venskabs-højskolebesøg” for unge i Gellerup, og der vil være åbne forsamlingshusarrangementer, der kan skabe netværk og dialog på tværs af bydelen. Nøgleordene er demokrati, samtale og aktivt medborgerskab. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager 2.029.000 kr. i tilskud.

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle, og ansøger er Kulturkarrusellen, Vejle kommune. Projektet har fokus på børn og unge – særligt piger – og skal fremme, at børn og unge i højere grad indgår i nye, konstruktive fællesskaber med det omkringliggende samfund. På den måde skabes en gruppe af unge kulturelle og demokratiske frontløbere i lokalområdet. Deltagerne bliver rullet ind i en bred vifte af musik, billedkunst, teater og film, og projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening, som drives af de lokale. Projektet løber fra 2019-2022 og er indstillet til tilsagn på 1.020.600 kr.

Læs mere om de tre projekter her

Fakta om puljen

Projekter, der modtager midler fra puljen, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab og dialog og gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, der kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber.

Slots- og Kulturstyrelsen modtog i alt 31 ansøgninger. De tre projekter er udvalgt i samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet.

Over de næste fire år er der afsat i alt 20 millioner kroner til "Puljen for kultur i udsatte boligområder". Der bliver uddelt midler én gang om året frem til og med 2022. Næste ansøgningsrunde finder sted i foråret 2020, og ansøgningsfristen vil blive annonceret i begyndelsen af det nye år.

Læs mere om indsatsen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16