Nye kulturtiltag på finanslovforslaget

Fortsat gode vilkår for dansk film og ekstra tilskudsmidler til det nye kunstråd.

Det er de nye kulturtiltag på det finanslovforslag, som blev præsenteret i dag. Regeringen har for 2003 afsat i alt 85 mio. kr. ekstra til kulturelle formål i forhold til de besparelser, der blev bebudet på finansloven for 2002. Heraf går 65 mio.kr. til de to kerneområder, som kulturminister Brian Mikkelsen forhandler om i disse uger.

”Jeg er glad for, at regeringen har sat penge af til en fremadrettet kulturpolitik. Jeg håber, at de ekstra penge kan være med til at sætte gang i det nye kunstråd, der kan skabe en mere enkel, dynamisk og helhedsorienteret kunststøtte. Samtidig forhandler vi om en forbedret aftale for dansk film, der har succes både på de store filmfestivaler og hos det danske publikum,” udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

De ekstra penge fordeler sig således:

     

  • 100 mio. kr. til dansk film over fire år - svarende til 25 mio. kr. om året. Sammen med de ekstra penge til dansk film fra medieaftalen betyder det, at dansk film i perioden 2003-2006 får godt 15 pct. mere end i den nuværende periode.
  • 120 mio. kr. til ekstra tilskudsmidler i det nye Kunstråd over tre år – svarende til 40 mio. kr. om året. De ekstra penge skal fordeles af det nye råd og gå direkte til skabende kunstnere – særligt inden for musik, litteratur og tværgående kunst.
  • 20 mio. kr. om året til en ny abonnementsordning for landets teatre. Den nye ordning skal forhandles på plads til efteråret og erstatter den tidligere ordning.

Dertil lægger regeringen op til ny flerårsaftale for de kunstneriske uddannelser, der får stillet en omstillingspulje på 170,8 mio. kr. over fire år til rådighed.

Forsøgsordningen med støtte til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek gøres permanent, svarende til omkring 13 mio. kr. om året. Og så vil regeringen senere på året afsætte en del af de såkaldte UMTS-midler til forskning på de store kulturinstitutioner.

I alt er der afsat 3,9 mia. kr. til kultur på regeringens finanslovforslag.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jakob Høyer 33 92 35 98
Budgetchef Stig Christensen 33 92 35 15