Nye kunstneriske uddannelser ser dagens lys

Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium får to nye masteruddannelser. Det har Akkrediteringsrådet netop besluttet.

Master i musikpædagogisk praksis

Det Jyske Musikkonservatorium har fået godkendt en master i musikpædagogisk praksis. Uddannelsen skal gennemføres i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College. Uddannelsen trækker på viden og praksis fra konservatorier, professionshøjskoler og universiteter og skal bygge bro mellem folkeskole, daginstitutioner og musikskoler.

Hent Akkrediteringsrådets afgørelse – Det Jyske Musikkonservatorium

Master i musikalsk akkompagnement til dans

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har fået godkendt en master i musikalsk akkompagnement til dans. Der er tale om en specialiseringsuddannelse, som sigter mod at give professionelle musikere redskaber til at overføre deres kendte musikalske viden, færdigheder og kompetencer til nye termer og begreber, der skal give dem en ballast som akkompagnatører inden for dans, teater og performancekunst. Uddannelsen vil blive udbudt i et samarbejde med Den Danske Scenekunstskole.

Hent Akkrediteringsrådets afgørelse – Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (pdf)

Baggrund

Alle videregående uddannelser i Danmark skal akkrediteres for at dokumentere, at de lever op til en række kriterier for relevans og kvalitet.

Det står et akkrediteringsråd for, som afgør på baggrund af rapporter udarbejdet af akkrediteringsinstitutionen i samarbejde med nedsatte akkrediteringspaneler, om de enkelte uddannelser lever op til en række kriterier. 

I et akkrediteringsråd sidder fagpersoner inden for det pågældende uddannelsesområde. De vurderer, om uddannelsen har relevante læringsmål, om den er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og om der er tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre uddannelsen, herunder om det kunstneriske vidensmiljø, der støtter op om uddannelsen, er af høj kvalitet. Derudover har akkrediteringsrådet fokus på dimittendernes mulighed for at få arbejde inden for deres fagområde efter endt uddannelse.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16