Nye medlemmer til bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom får nye bestyrelsesmedlemmer. Karoline Prien Kjeldsen er udpeget til ny formand for bestyrelsen, mens Jens Bertelsen bliver nyt menigt bestyrelsesmedlem.

Kulturministeren har udpeget tidligere departementschef for Kulturministeriet til ny formand for bestyrelsen i Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom for de næste fire år.

Kulturminister Bertel Haarder siger: 

”Jeg er meget glad for, at Karoline Prien Kjeldsen har takket ja til posten som ny formand. Jeg er sikker på, at Karoline Prien Kjeldsen med sine mange års erfaring som departementschef i Kulturministeriet og sin viden om bestyrelsesarbejde vil være med til at sikre den fortsatte gode udvikling på vores institut i Rom. Med den nye bestyrelse sikrer vi, at instituttet fortsat vil fungere som forsknings- og arbejdssted for kunstnere og forskere og som knudepunkt for de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien.”

Karoline Prien Kjeldsen udtaler:

”Jeg ser meget frem til at varetage posten som bestyrelsesformand for Det Danske Institut i Rom, og jeg glæder mig til at videreføre og udvikle arbejdet med en så historierig og spændende institution.”

Karoline Prien Kjeldsen overtager bestyrelsesposten efter Ove Hornby.

Det øvrige nye menige medlem af bestyrelsen er arkitekt Jens Bertelsen efter indstilling fra Akademiraadet. Derudover er dr. phil. Lene Schøsler blevet forlænget i yderligere to år efter indstilling fra Videnskabernes Selskab.

Om Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom:

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Italien, og fremmer dette ved at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter. 

Bestyrelsen pr. 1. april 2016:

• Karoline Prien Kjeldsen (formand)

• Birger Riis-Jørgensen, ambassadør

• Thomas Harder, forfatter

• Michael Herslund, prof., dr. phil.

• Peter Fibiger Bang, lektor, ph.d.

• Maria Fabricius Hansen, lektor, dr. phil.

• Vinnie Nørskov, museumsleder, ph.d.

• Kurt Villads Jensen, lektor, dr. phil.

• Hanne Jansen, lektor, ph.d.

• Lene Schøsler, dr. phil.

• Niels Rosing-Schow, docent

• Jens Bertelsen, arkitekt

• Marianne Grønnow, billedkunstner

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Kontorchef Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 50 20