Nye public service-kontrakter og ny public service-tilladelse

Som følge af medieaftalen for 2012-2014 er der nu indgået nye public service-kontrakter med de regionale TV 2-virksomheders og udstedt en ny public service-tilladelse til TV 2/DANMARK

Om de regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter

I overensstemmelse med medieaftalen for 2012-2014 er der i de regionale TV 2-virksomheders reviderede kontrakter sket en mindre detailregulering, idet enkelte krav til det indholdsmæssige omfang af de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser er lempet. 

Derudover forpligtes de regionale TV 2-virksomheder med kontrakterne til i fællesskab at gennemføre et udredningsarbejde vedrørende mulighederne for øget indbyrdes sam-arbejde, såvel programmæssigt som teknisk/administrativt. Resultatet af undersøgelsen skal foreligge i december 2013. 

Regionerne skal endvidere styrke formidlingen af den rytmiske musik i regionen, øge dialogen med de uafhængige producenter samt styrke indholdet på de nye regionale 24-timers kanaler. Til gengæld er regionernes krav om udlægning af produktioner til uaf-hængige producenter reduceret. 

Endelig forpligter de regionale TV 2-virksomheder sig til at anvende de ekstra tilførte licensmidler til en række konkrete programsatsninger i 2013-2014. 

Om TV 2/DANMARKs public service-tilladelse

Ligesom det er tilfældet for de regionale TV 2-virksomheder, er der med TV 2/DANMARKs reviderede tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed blødt op for detailreguleringen. 

Samtidig er samtlige henvisninger til en forestående privatisering af TV 2/DANMARK slettet. 

Læs de regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter

Læs TV 2/DANMARKs public service-tilladelse