Nye public service-krav til TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder

Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere bag Medieaftalen er i dag blevet enige om en række nye public service-krav, som TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal opfylde de næste år.

 

For TV 2/DANMARK A/S er der som noget nyt indført en forpligtelse til at udsende sportsprogrammer på hovedkanalen TV 2 og til at sikre en bedre betjening af handicappede.

Herudover er der som udmøntning af Medieaftalen fastsat krav på følgende områder:

    

  • Etablering af en ”seernes redaktør”-ordning svarende til den ordning, der er indført for DR.

  • Øgning af filmforpligtelserne.

  • Præcisering af kravene om dialog med befolkningen om programvirksomheden.

  • Skærpelse af det gældende bodssystem, som gælder for TV 2/DANMARK A/S’ evt. tilsidesættelse af tilladelsesvilkår.

Skærpelserne på handicapområdet svarer i hovedtræk til de øgede krav til betjeningen af handicappede, der er sket i DRs nye public service-kontrakt for perioden 2007-2010.

For de regionale TV 2-virksomheder er der nye krav på følgende områder:

    

  • Public service-opgaverne på internettet er blevet afgrænset.

  • Fastlæggelse af den ekstra regionale time til regionale programmer på jordbaseret digitalt tv.

  • Forpligtelse til i løbet af en 2-årig forsøgsperiode at samarbejde om dækningen af grænseområder i den nye regionsstruktur.

  • Forpligtelserne for TV 2/Bornholm er blevet fastlagt i forhold til det lokale kulturliv og medieskolevirksomhed. 

  • TV SYD er blevet pålagt en forpligtelse om at lægge vægt på forholdene i Sydslesvig, herunder særligt det danske mindretals vilkår.

Der blev på dagens medieordførermøde også truffet beslutning om snarest at udstede bekendtgørelsen om Public Service-Puljen. Puljen omfatter tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.

Endelig blev der truffet beslutning om at sende en ændring af bekendtgørelsen om lokalradio- og fjernsynsvirksomhed i høring. Ændringen af bekendtgørelsen forlænger de nugældende lokalradiotilladelser frem til 31. december 2010 samt ophæver de individuelle programkrav, som er fastsat af de tidligere lokale radio- og tv-nævn.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg glæder mig over, at der i dag i medieaftalekredsen har været bred politisk opbakning til at få fastsat nye public service-krav for TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder. Med de nye krav til TV 2 får vi bl.a. med den nye ”seernes-redaktør”-ordning gennemført mere uafhængighed i klager over TV 2s programvirksomhed, og vi får sikret handicappede endnu bedre betjening end i dag. Vi får også præciseret, at der er en forpligtelse for TV 2 til at udsende sportsprogrammer.” 

De nye public service-krav vil blive fastlagt i TV 2/DANMARK A/S’ nuværende public service-tilladelse for hovedkanalen TV 2 og i de regionale TV 2-virksomheders nye public service-kontrakter.

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98