NYE REGLER OM FORDELING AF TV-PROGRAMMER I FÆLLESANTENNEANLÆG

Kulturministeriet har i dag udsendt en bekendtgørelse om, hvilke tv-programmer fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele i anlæggene, dvs. de såkaldte ”must carry”-forpligtelser

Kulturministeriet har i dag udsendt en bekendtgørelse om, hvilke tv-programmer fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele i anlæggene, dvs. de såkaldte ”must carry”-forpligtelser.
 
Det fremgår af den nye bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. november 2009, samtidig med at der slukkes for de analoge tv-signaler, at fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele DR1, DR 2 og – indtil der indføres abonnementsbetaling for kanalen – TV 2.
 
Såfremt fordelingen af programmer finder sted i pakker, skal der være mulighed for at købe en pakke, som enten alene indeholder DR1, DR2 og TV 2, eller som indeholder disse programmer og ikke samtidig indeholder betalings-tv-programmer, som koster den enkelte tilsluttede husstand mere end 30 kr. pr. måned pr. kanal.
 
Reglerne i bekendtgørelsen har været drøftet i kredsen af partier bag medieaftalen for 2007-2010. Der var i ordførerkredsen en forventning om, at grundpakkerne – trods muligheden for at inkludere betalings-tv-kanaler, som koster mindre end 30 kr. – fortsat vil være billige for de tilsluttede husstande. Der var endvidere en forventning om, at omfanget af fordelingen af tv-kanaler fra vores nabolande i grundpakkerne ikke ændrer sig afgørende. Adgangen til disse kanaler både fremmer den fælles sprogforståelse og adgangen til vigtig information om vore nabolande. Hidtil har der – selvom det aldrig har været et egentligt krav – været programmer fra Sverige, Norge og Tyskland i grundpakkerne.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 10