Nye retningslinier for ”Børn og unge i bevægelse”

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag offentliggjort de reviderede retningslinier for sidste ansøgningsrunde til udviklingspuljen ”Børn og unge i bevægelse” på ministeriets hjemmeside.

”Vi skal gøre idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af tiden lige efter skole. Skoletasken og sportstøjet skal være et fast makkerpar. Det er min målsætning med udviklingspuljen ”børn og unge er i bevægelse”. Det skal være nemt, tæt på og tilrettelægges på en måde, så også de idrætsusikre børn bliver tiltrukket. Vi skal med andre ord skabe et dynamisk idrætsmiljø lige efter skoletid, som udnytter styrken i partnerskabet mellem f.eks. skolen, fritidsinstitutionerne og idrætsforeningerne” udtaler Brian Mikkelsen.
 
Ministeren vil med den sidste uddeling på 8 mio. kr. styrke udviklingen af nye idrætsmuligheder for specielt de 10 – 14 årige lige efter skoletid. Ministeren lægger vægt på, at ”Børn og unge i bevægelse” bliver et attraktivt og nemt tilgængeligt tilbud til alle børn, også de børn som ikke har tilknytning til institutioner eller pasningsordninger efter 3. klasse.
 
”En stor del af denne aldersgruppe forsætter ikke i fritidsordninger efter SFO-tiden. Jeg ønsker, at ”Børn og unge i bevægelse” skal være et attraktivt og bevægende alternativ til hjemlig hygge og to-mandswhist.  Det er også i denne aldersgruppe at frafaldet fra den organiserede idræt sætter ind, og ”Børn og unge i bevægelse” skal være en ny tilgang til idrætten. Samtidigt er det min overbevisning, at ”Børn og unge i bevægelse” kan skabe sammenhæng i børnenes hverdagsliv og bygge bro i mellem børnenes verdener. Jeg glæder mig til at se hvordan ”Børn og unge i bevægelse” kan være med til at udvikle idrættens rolle som brobygger i børns liv” udtaler Brian Mikkelsen.
 
Ansøgningsfristen til sidste ansøgningsrunde er den 20. januar 2005.
 
I 2004 støttede udviklingspuljen i alt 11 fyrtårnsprojekter fordelt over hele landet med sammenlagt 16 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Kulturministeriet Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832/2342 3690
Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598/2469 6435