Nye tider og ny formand for Charlottenborg Udstillingsbygning

Kulturminister Brian Mikkelsen nedsatte i april en arbejdsgruppe bestående af Karsten Ohrt, direktør for Kunsthallen Brandts (formand), billedhugger Elisabeth Toubro, formand for Akademirådet og billedhugger, professor Bjørn Nørgaard, medlem af Akademirådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at se på en nyorganisering og nyorientering af Charlottenborg Udstillingsbygning.
 
Arbejdsgruppen afleverede sin rapport primo september, og rapporten har herefter været sendt i høring. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger og de indkomne høringssvar har kulturministeren nu besluttet, at der skal udstedes en ny bekendtgørelse for Charlottenborg Udstillingsbygning.

Hovedpunkterne i den nye bekendtgørelse er:

     

  • Bestyrelsen får en mere overordnet og strategisk rolle og en ny sammensætning, der inddrager bredere kompetencer
  • Der ansættes en kunstfaglig direktør (af Kulturministeriet efter indstilling fra et ansættelsesudvalg med medlemmer fra Kulturministeriet og bestyrelsen, hvor flertal og formand kommer fra bestyrelsen
  • Kunstnersammenslutningerne skal søge om at få udstillingsperioder
  • Udstillingsbygningen forpligtes fortsat til at huse Charlottenborg Fondens Forårsudstilling.

Den nye bekendtgørelse er ikke formelt tråd i kraft, men dette vil ske snarest.

Hent bekendtgørelsen her på hjemmesiden

Kulturminister Brian Mikkelsen:

”Det var en rigtig fin rapport, jeg fik fra Karsten Ohrt, Bjørn Nørgaard og Elisabeth Toubro. Stort set alle dens anbefalinger danner baggrund for den nye bekendtgørelse for Charlottenborg Udstillingsbygning.

Jeg venter mig meget af den nye konstruktion for Udstillingsbygningen og den nye rollefordeling mellem bestyrelse og direktør. Det er jo et sted med både stolte traditioner og et stort potentiale, og jeg har store forventninger til, at der nu kan sættes en markant forandringsproces i gang.

Derfor er jeg særlig glad for, at billedkunstneren, professor Erik Steffensen har sagt ja til at blive bestyrelsesformand for den nye Charlottenborg Udstillingsbygning.

Høringssvarene viste en bred enighed om, at Charlottenborg Fondens Forårsudstilling har stor betydning for billedkunstens vækstlag og dermed har en særlig rolle at spille i Udstillingsbygningen. Jeg har derfor valgt på dette område at fravige arbejdsgruppens indstilling. Charlottenborg Fondens Forårsudstilling er således fortsat nævnt udtrykkeligt i bekendtgørelsen for Charlottenborg Udstillingsbygning.”

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf. 33 92 35 66, mobil 24 69 64 26
Pressechef Martin Østergaard, tlf. 33 92 35 98