Nye tiltag og fælles besparelser på kulturen

En styrkelse af de kunstneriske uddannelser og fortsat høj statslig støtte til dansk film, Det Kgl. Teater samt Peter Schaufuss Balletten og Den Jyske Opera - og gennemførelse af fælles sparekrav på drift og tilskud på resten af kulturområdet.

Det er indholdet på den kulturelle del af regeringens finanslovsforslag, som bliver præsenteret i dag. Her har kulturminister Brian Mikkelsen valgt at friholde både støtten til Det Danske Filminstitut og Det Kgl. Teater for besparelser. Begge områder er omfattet af politiske flerårsaftaler, der også friholder støtten til Peter Schaufuss Balletten og Den Jyske Opera. Samtidig har ministeren reserveret penge til en særlig udviklingspulje for de kunstneriske uddannelser, hvor ministeren snarest vil præsentere en flerårsaftale, der styrker uddannelsernes arbejde med forskning, informationsteknologi samt samspillet med erhvervsliv og udland.

”De kunstneriske uddannelser er det, der skaber liv til nye talenter og dermed til selve grundmassen i dansk kultur. Derfor er jeg glad for at kunne reservere penge til en udviklingspulje og samtidig præsentere en flerårsaftale, der giver skolerne mulighed for at arbejde med kvalitet og øge samspillet med forskning og erhvervsliv,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Derudover bliver Kulturministeriet ligesom alle de andre ministerier ramt af besparelser på regeringens finanslovsforslag. I forhold til den tidligere regerings finanslovsforslag skal Kulturministeriet i 2002 spare 152,8 mio. kroner - fordelt efter de rammebesparelser, som er udmeldt fra Finansministeriet. Det betyder besparelser i driftsudgifter på alle de statslige kulturinstitutioner på 1,5 procent, stigende til syv procent i 2005, samt besparelser på godt 15 procent på alle tilskudsordninger.

”Den nye regering har valgt at prioritere et skattestop og fokusområder som sundhed, ældrepleje og børnefamiliers vilkår. Kulturen bliver ikke værre ramt end andre områder, selv om det koster hjerteblod for mig som kulturminister,” siger han.

Udover den generelle besparelse på drifts- og tilskudsmidler har kulturministeren valgt at foretage særskilte besparelser på udvalgte områder:

Kulturministeriets Udviklingsfond (KUF) er nedlagt og de fem mio. kr. afsat på finansloven bliver sparet. Indsatsen for tværgående kunst indgår i ny struktur på kunststøtte-området.

Besparelser på Teaterabonnementsordningen på fem mio. kr. i år og 10 mio. kroner fra næste år. Fordelingen en af de resterende midler i ordningen indgår i arbejdet med en ny teaterlov i løbet af foråret.
Puljen til teater uden for storbyen på seks mio. kr. ophører før den igangsættes. Støtte til teater i provinsen indgår i ny struktur på kunststøtte-området.

Bevilling til Kulturværdiudvalget på tre mio. kr. ophører. Opgaverne overgår til ny ordning blandt de ansvarlige institutioner på området.

Statens Kunstfonds Igangsætningsstipendierne på 10,8 mio. kr. nedlægges efter vigende ansøgningspotentiale. Støtte til unge kunstnere indgår i arbejdet hos Statens Kunstfond og i ny struktur på kunststøtte-området.

Om de særskilte besparelser på særligt teater- og kunstområdet lægger Brian Mikkelsen vægt på, at begge områder indgår i den nye kunststøtte-struktur, hvor der blandt meget andet skal tages højde for unge kunstnere og teaterprojekter i provinsen. Og ministeren understreger samtidig, at den nye struktur skal være med til at flytte penge fra administration og drift til produktion og skabende kunst.

”Med disse besparelser er det endnu mere afgørende at finde en ny struktur for kunststøtten, så vi får flyttet penge fra administration og papirnusseri til den skabende kunst. Samtidig vil jeg i løbet af foråret præsentere forslag til øget samarbejde med erhvervslivet og dermed nye former for finansiering og vækst i dansk kultur,” siger Brian Mikkelsen.

Yderligere oplysninger:

Facts om finanslovforslag 2002
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598
Budgetchef Stig Christensen 3392 3515