Nye tiltag på vej: Fredede huse og kulturmiljøer må ikke gå tabt

I 100-året for bygningsfredningsloven igangsætter kulturministeren nu tre initiativer rettet mod de fredede bygninger – især i yderområder – og dermed bevaringen af historiske kulturmiljøer i Danmark. Initiativerne har også fokus på at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i miljøerne og skal bidrage til at styrke turismen og den lokale udvikling i kommunerne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Fredede huse og unikke kulturmiljøer har en uvurderlig og til tider underkendt værdi i lokalområderne, og en positiv betydning i forhold til bosætning, turisme og den lokale udvikling. Vi skal beskytte og udnytte vores bygningskulturarv endnu bedre, og jeg har derfor igangsat en række nye tiltag, som skal afdække, hvordan vi kan udnytte statens ressourcer på området bedst.

Allerede sidste år igangsatte jeg en revision af bygningsfredningsloven, og de første initiativer er allerede gennemført. Men vi skal hele tiden have blik for, hvordan vi kan udnytte værdien af vores historiske bygninger og samtidig sikre deres bevaring. Netop beskyttelsen og potentialet i bygningerne er noget af det, som jeg ønsker at se på med disse tiltag.”

De nye tiltag

Undersøgelse af muligheder for modernisering af støtte- og fradragsordninger
Fredede bygninger i yderområder er ofte i dårlig stand, fordi grundskyldsfritagelsen og fradragsmulighederne, som følger med fredede bygninger, ikke kommer ejerne til gode i tilstrækkelig grad. Skattefradrag kan kun udnyttes, hvis ejeren har en indtægt og grundskyldsfritagelsen er sjælden særlig høj i yderområder. Begge dele trækker i retning af, at ejere, som ikke er økonomisk velstillede, kan have økonomisk svært ved at vedligeholde bygningerne tilstrækkeligt. Den problemstilling vil kulturministeren nu til bunds i ved at igangsætte en undersøgelse af den måde, de økonomiske ressourcer bliver fordelt på. Det skal øge mulighederne for at bevare kulturværdierne bedre til gavn for lokalområderne.

Beskyttelse af fredede bygninger i landområderne
For at kunne stille helt skarpt på de konkrete problemer med bevaring af udsatte, fredede bygninger i landområderne, skal problemets omfang og årsag identificeres. Derfor igangsætter Kulturministeriet en undersøgelse af de konkrete forhold for de udsatte, fredede bygninger i landområderne.

Bevaringsværdige by- og kulturmiljøer
Kulturministeren vil indgå i dialog med kommunerne om bedre bevaring af de fine kulturmiljøer, som findes rundt omkring i landet. Fredede bygninger er statens ansvar, mens bevaringsværdige bygninger er kommunernes ansvar. I mange tilfælde udgør bygningerne et samlet hele, som har en særlig kulturmiljøværdi. Kulturministeren ønsker, at staten og kommunerne sammen får et bedre blik for bevaring af disse miljøer, så de kan udnyttes positivt som værdi hos kommunerne.

Baggrund for arbejdet med bygningsfredningsloven

Kulturminister Mette Bock igangsatte sidste år arbejdet med at ændre bygningsfredningsloven, og har allerede gennemført den første revision af loven.

Ministeren ønsker nu at undersøge, hvordan man kan forbedre loven endnu mere og gøre det mere attraktivt for borgere at bo og eje fredede bygninger.

Læs mere om den seneste lovgvning

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16