Nye udviklingsområder aftalt på idrætstopmøde

Kulturminister Brian Mikkelsen afholdt i dag det første såkaldte ”idrættens topmøde” med formændene fra de landsdækkende idrætsorganisationer for at diskutere aktuelle idrætspolitiske udviklingsområder.

På mødet aftalte parterne hvilke tre områder, der skal have særlig opmærksomhed i 2005. Det bliver: Ældres idrætsmuligheder, vanskeligt stillede børns adgang til den organiserede idræt og vilkårene for de frivillige.
 
Det er kulturministerens intention, at idrætstopmødet skal være en fast årlig begivenhed. Det blev afholdt på baggrund af de årsrapporter, som idrætsorganisationerne netop har afgivet. Her beskriver de deres initiativer i forhold til udviklingsområderne for 2004, som var: dopingbekæmpelse, børn og unges idrætsmuligheder i samspillet mellem skoler, foreninger og institutioner samt indsatsen for at bekæmpe seksuelle overgreb.
 
”Jeg ønsker med de årlige rapporter og møder at forstærke opmærksomheden omkring idrætsorganisationernes initiativer på en række udvalgte områder, hvor der i øjeblikket er behov for en særlig indsats. Herved får vi også skabt en større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til brugen af tipsmidlerne” udtaler Brian Mikkelsen.
 
På mødet lagde ministeren op til, at idrætsorganisationerne etablerer en fælles sanktionsmyndighed på dopingområdet. Og vedrørende udviklingen af nye idrætsmuligheder for børn lige efter skoletid kunne organisationerne melde, at en lang række projekter nu har fremvist gode resultater med nye samarbejdsrelationer mellem skoler, foreninger og institutioner.
 
”Jeg er glad for meldingen fra idrætsorganisationerne om de gode erfaringer med at skabe nye idrætsaktiviteter for børn efter skoletid,” udtaler Brian Mikkelsen. ”Skolerne og SFO’erne er helt centrale, når vi udvikler nye idrætsmuligheder for vores børn i de tidlige eftermiddagstimer. Jeg vil tale med undervisningsministeren om, hvordan vi bedst udnytter de mange gode erfaringer, vi har høstet på dette område, og udnytter potentialerne i et øget samspil mellem skoler, institutioner og foreninger.”

Hent rapporterne over de idrætspolitiske udviklingsområder nedenfor:

Rapport fra Dansk Firmaidrætsforbund (pdf)

Rapport fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (pdf)

Rapport fra Danmarks Idræts-Forbund (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598 / 2469 6435
Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568 / 4046 8746