Nye visioner på museumsområdet

To visionsgrupper fremlægger nu en række konkrete idéer til, hvordan danske museer kan ruste sig bedre til fremtiden. Kulturministeriet har sideløbende modtaget en lang række forslag fra interessenterne på museumsområdet. Alle oplæg vil blive drøftet på en museumskonference den 25. januar 2018.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Danske museer udvikler sig rigtig positivt i disse år. Men med vores nuværende tilskudssystem får nye gode museumstilbud ikke mulighed for at udfolde deres potentiale med passende statslig støtte. Derfor har jeg indkaldt til en stor museumskonference d. 25. januar 2018, hvor vi skal prøve at finde løsninger, der kan sikre, at vi i fremtiden kan skabe et bedre råderum til nytænkning og udvikling på museumsområdet. Jeg har nu fået to visionsgrupper til at præsentere nogle bud. Der er også indkommet mange gode ideer fra interessenterne på museumsområdet, som også vil indgå i diskussionen. Jeg håber, at alle interesserede vil gennemlæse det spændende materiale og glæder mig til drøfte muligheder og potentielle løsninger i det nye år.” 

De to visionsgrupper har fremlagt hver deres vision for et fremtidigt museumslandskab: 

  • Visionsgruppe 1 (Frank Birkebæk og Lene Bak) foreslår, at der etableres to typer tilskud til statsanerkendte museer: Et grundtilskud til mindre museer, og et opgavebestemt tilskud til større museer.
  • Visionsgruppe 2 (Astrid Gade Nielsen og Christian S. Nissen) foreslår en samlet reform af det nuværende museumssystem. Begrebet ”statsanerkendte museer” afskaffes, og museerne frigøres fra det meste af den nuværende statslige styring og kontrol. Den hidtidige statslige tilskudsfinansiering gives til museerne ad andre kanaler, herunder som bloktilskud til kommunerne. Den fremtidige statslige museumspolitik koncentreres omkring opgaver af særlig national, landsdækkende betydning.

Frank Birkebæk og Lene Bak siger:

”De bedste danske museer er i europæisk eliteklasse, men der findes samtidig en række mindre museer, der ikke har ressourcer til at indfri museumslovens krav.

Med den helt nødvendige ændring af museernes tilskudssystem, som kulturministeren nu lægger op til, har det for os været vigtigt at sikre både de positive positioner og samtidig skabe incitament for de økonomisk svage museer til at indgå i samarbejder, som kan sikre dem del i den fremtidige udvikling.” 

Astrid Gade Nielsen og Christian S. Nissen siger:

”Det nuværende system er groet fast i en utidssvarende, central struktur. Museernes folkeoplysende rolle i en fremvoksende oplevelsesøkonomi kan ikke løses ved mere brug af resultatkontrakter, performance management og nye incitament strukturer. 

Derfor må museerne frigøres fra de styrende statslige bånd, så de kan udvikle deres faglige egenart, stedlige forankring og internationale orientering i et samspil med lokale kræfter og andre udbydere af kulturel kundskab og oplevelse.”

Oplæggene fra de to visionsgrupper kan læses her

Foruden visionsgruppernes oplæg har institutioner og organisationer på museumsområdet frem til d. 1. december 2017 haft mulighed for at komme med forslag og idéer til en ny tilskudsstruktur.

Indkomne forslag og ideer kan læses her

Baggrund

Kulturministeren afholder en konference i København på Docken d. 25. januar 2018, hvor forslagene fra visionsgrupperne vil blive præsenteret og diskuteret nærmere. Baseret på forslagene og drøftelserne på konferencen vil kulturministeren hen over foråret udarbejde et bud på nyt tilskudssystem og drøfte med partierne, om der kan skabes opbakning til en ændring. Af hensyn til museerne ønsker kulturministeren, at det inden sommerferien skal konkluderes, hvordan tilskudssystemet skal ændres.

I januar forud for museumskonferencen vil kulturministeren afholde den anden udgave af sin Krydsild, som er et nyt kultur-debatmøde, som ministeren har introduceret. På mødet vil der være fokus på fremtidens museer.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriet pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16