Nyskabende radio på FM4

Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal får en såkaldt ”News/Talk”-profil. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014 om programprofilen for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal.

Det hurtigtarbejdende udvalg med radiofaglig ekspertise er kommet med tre forslag til en sammenhængende programprofil for den nye kanal. Partierne bag medieaftalen for 2011-2014 er enedes om at vælge den profil, der af udvalget kaldes ”News/Talk”-profilen.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Vi har lagt vægt på at give danskerne en stærk og anderledes radiokanal. Vi har valgt en kanalprofil, der udfordrer det eksisterende radioudbud med nyskabende programmer inden for kultur, samfundsstof, nyheder og debat, satire og musik og dermed vil levere kerne-public service af høj kvalitet. Vi sætter barren højt for den nye public service-kanal med rum til kompetent formidling og dyb indsigt.”

Udvalgsformand Suzanne Moll siger:

”Med denne radio har vi forsøgt at lave et format, der ikke i dag findes på det danske radiomarked. Vi lægger vægt på at sikre en udvikling af dansksproget indholdsradio, og at den gode forståelige formidling prioriteres. Der vil være tale om en tidssvarende radio, hvor der er plads til at bryde grænser og overraske. Men også en radio, der holder fast på de klassiske radiotraditioner.”

Udvalgets rapport med tre opstillede kanalprofiler har dannet grundlag for aftalepartiernes drøftelser. Rapporten indeholder en række anbefalinger, og kanalen skal have en stærk nyhedsdækning samt være nyskabende med hensyn til journalistisk dybde, formidlingsmæssig kvalitet, indhold, formater, teknologi og produktionssamarbejder.

Som led i medieaftalen for 2011-2014 blev det bl.a. aftalt, at den fjerde landsdækkende FM-radiokanal skulle være en licensfinansieret public service-kanal med krav om nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer. 

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Jeg vil gerne takke udvalget for et glimrende stykke arbejde, som jeg er glad for at lægge til grund for den nye kanals programprofil. Rapporten giver et nyt blik på det danske radiomarked og leverer et fagligt velkvalificeret bud på, hvordan vi er med til at fremtidssikre public service-radio.”

Der vil nu blive arbejdet videre på at udarbejde de samlede udbudskrav med henblik på udarbejdelse af et udkast til udbudsbekendtgørelse, som vil blive sendt i bred høring senere på efteråret.

Hent tillægsaftaleteksten om medieaftalekredsens valg af programprofil (pdf)

Hent det hurtigtarbejdende udvalgs forslag til programprofiler for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (rapport, pdf)

Bilag 1: Karakteristika for det danske radiomarked (pdf)

Bilag 2: Programkategorier (pdf)

Bilag 3: Oversigt over fælles anbefalinger og de tre scenarier (pdf)

Bilag 4: Scenarie a: Kulturradioen (pdf)

Bilag 5: Scenarie b: NewsTalk-radioen (pdf)

Bilag 6: Scenarie c: Den folkelige radio (pdf)

Yderligere oplysninger

Jesper Hermansen, afdelingschef, tlf.: 33 92 35 18

Michael Jannerup, kommunikationschef, tlf.: 24 69 64 21

Suzanne Moll, udvalgsformand, tlf.: 27 57 95 19

Ellen Trane Nørby, medieordfører for
Venstre, tlf.: 33 37 45 61 / mobil 0045 61 62 42 58

Karin Nødgaard, medieordfører for
Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25

Simon Emil Ammitzbøll, medieordfører for
Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03