Nyt bestyrelsesmedlem i TV 2

Kulturminister Per Stig Møller har på TV 2/DANMARK A/S' ordinære generalforsamling i dag valgt et nyt bestyrelsesmedlem, Palle Smed.

Herudover har kulturministeren genvalgt bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt.

Palle Smed er 49 år og kommunikationschef og chefredaktør i 3F, hvor han har ansvaret for 3F’s samlede mediestrategi. Palle Smed har fra 1997-2004 været formand i bestyrelsen for NetRedaktionen A/S, og sidder på nuværende tidspunkt i en række bestyrelser – hovedsageligt i medie- og kommunikationsvirksomheder.

Palle Smed afløser Frank Jensen i bestyrelsen.

Kulturminister Per Stig Møller siger:
"Jeg har foretaget et valg af nyt bestyrelsesmedlem, idet Frank Jensen har ønsket at udtræde. Ved valget af Palle Smed har jeg lagt vægt på, at TV 2 også fremover har en bestyrelse, der repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Jeg er overbevist om, at Palle Smed med sin erfaring på medieområdet og det ledelsesmæssige område kan tilføre selskabet en stærk ressource.

Jeg vil gerne sige Frank Jensen tak for hans indsats de forløbne år."

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98