Nyt center for teknisk kunsthistorie

Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole etablerer et nyt center med speciale i teknisk kunsthistorie, der bl.a. kan være med til at afklare tvivlsspørgsmål om kunstværkers ægthed.

Hvad er teknisk kunsthistorie?

Teknisk kunsthistorie er konservatorers, naturvidenskabsfolks og kunst- og kulturhistorikeres forskning i og viden om kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og materialebrug. Et eksempel var i 2006, hvor Statens Museum for Kunst kunne udpege Rembrandt som ophavsmanden til to malerier fra museets samlinger. Det er den type undersøgelsesmetoder, der nu bliver samlet og systematiseret i det nye: Center for kunstteknologiske studier og bevaring

20 mio. kr. fra fonde

Det er Velux Fonden og Villum Fonden, der har bevilget 20 mio. kr. til etableringen af centeret, der åbner 1. juli i år.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

Villum Fonden og Velux Fonden styrker med deres fornemme bevilling forskningen på Statens Museum for Kunst. Jeg er af den klare overbevisning, at det er positivt, at private fonde medvirker til at udvikle det danske kulturliv gennem konkrete projekter. Samarbejdet omkring CATS vil styrke forskningen og bevaringen af museets rige billedkunstneriske kulturarv til gavn for museet, det samlede kulturliv og publikum.

Læs Statens Museum for Kunsts pressemeddelelse