Nyt Dansk Danseteater får fast scene på Folketeatret

Kulturministeren nedsatte i januar 2004 en arbejdsgruppe, der skulle se på fremtidige udviklingsmuligheder for Nyt Dansk Danseteater (NDDT).

Arbejdsgruppen fik til opgave at analysere kompagniets muligheder for en fremtidig fast tilknytning til en scene og komme med forslag til forskellige finansieringsmodeller for kompagniet.
 
Arbejdsgruppens rapport offentligøres nu på Kulturministeriets hjemmeside. Arbejdsgruppen anbefaler, at NDDT fra sæsonen 2005/2006 får Folketeateret som fast scene. NDDT, der har været repræsenteret i arbejdsgruppen med bestyrelsesformand Anette Abildgaard, kunstnerisk leder Tim Rushton og manager Kim Eden, vurderer, at der er et stort potentiale i samarbejdet mellem NDDT og Folketeatret.
 
Det er samtidig aftalt, at NDDT modtager et årligt driftstilskud på i alt 8 mio. kr. i de næste to sæsoner, 2005/2006 og 2006/2007. Finansieringen deles, således at Kunstrådet/Fagudvalget for Teater bidrager med 4 mio. kr., HUR/DST med 2 mio. kr. og Kulturministeriet med 2 mio. kr. årligt.
 
Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab har på denne baggrund godkendt en samarbejdsaftale om de detaljerede vilkår for de praktiske og økonomiske samarbejde mellem DST og Folketeatret og Nyt Dansk Danseteater i sæsonerne 2005/2006 og 2006/2007
 
Parterne i Kulturministeriets arbejdsgruppe tager spørgsmålet om finansieringen af NDDT fremover op igen senest primo 2006 med henblik på at nå frem til en permanent løsning fra sæsonen 2007/2008.

Kulturminister Brian Mikkelsen hilser løsningen med Folketeatret som fast scene velkommen:

”Nyt Dansk Danseteater er et flagskib inden for den moderne dans. Med Folketeatret som fast scene får kompagniet et endnu bedre grundlag for deres aktiviteter. Jeg er sikker på, at det vil give den meget høje kvalitet, som NDDT leverer, endnu et løft, og at samarbejdet vil være til gavn for begge parter. Med hensyn til finansieringen finder jeg det positivt, at NDDT nu er sikret 8 mio. kr. årligt til og med sæsonen 2006/2007. Og så håber jeg, at Kulturministeriet i samarbejde med HUR/DST og Kunstrådet i foråret 2006 kan nå frem til en permanent model for finansieringen af NDDT fremover.” 

Folketeatrets bestyrelsesformand Christian Scherfig udtaler:

”Folketeatret hilser Nyt Dansk Danseteater velkommen. NDDT komplementerer på bedste vis Folketeatret, og vi er sikker på at NDDT´s høje kvalitet og spændende repertoireplaner vil være med til at skærpe Folketeatrets profil.”
 
Se og hent arbejdsgruppens rapport

Spørgsmål kan rettes til afdelingschef Jesper Hermansen på telefon 33 92 35 18.