Nyt Dansk Tegnsprogsråd nedsat

Samtlige partier i Folketinget vedtog i foråret, at der skal oprettes et Dansk Tegnsprogsråd fra 1. januar 2015. Nu er rådet sammensat.

Dansk Tegnsprogsråd får til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Dansk Tegnsprogsråd sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med oprettelsen af Dansk Tegnsprogsråd styrker vi det danske tegnsprog. Fælles for medlemmerne af det nye råd er en stærk faglig profil, som sikrer, at arbejdet med dansk tegnsprog bliver håndteret professionelt.”

Fakta om dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen syntaks, grammatik og udviklingshistorie. Sproget tales af henved 5.000 døve samt deres familier, arbejdskollegaer, tolke og mange andre.

Fakta om Dansk Tegnsprogsråd

Dansk Tegnsprogsråd har 5 medlemmer med indsigt i tegnsprogsområdet. Medlemmerne af det nye råd er:

  1. Elisabeth Engberg Petersen, formand, Københavns Universitet (indstillet af Dansk Sprognævn)
  2. Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn (indstillet af Dansk Sprognævn)
  3. Bo Hårdell (indstillet af Danske Døves Landsforbund)
  4. Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog Over Dansk Tegnsprog, UCC (indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet)
  5. Hanne Langeland, Socialstyrelsen (indstillet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) 

Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16