Nyt EU-program skal støtte breddeidrætten i Europa

EU’s medlemslande, Europa-Parlamentet og Kommissionen er blevet enige om et EU-program for uddannelse, ungdom og idræt. ”Erasmus+” bliver navnet på programmet, som gør det muligt for EU at yde støtte til breddeidrætsformål i Europa.

EU’s medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen blev den 26. juni 2013 enige om et program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet skal hedde ”Erasmus+”. 

Programmet giver mulighed for EU-støtte til aktiviteter på uddannelses-, ungdoms og idrætsområdet. Det løber fra 2014-2020. 

Programmets beløbsstørrelse er afhængigt af det samlede budget for EU i perioden 2014-2020. Der blev den 27. juni 2013 indgået en aftale mellem EU’s medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen om EU’s samlede budget for den kommende syvårsperiode, men aftalen er ikke udmøntet på programniveau endnu. Derfor ligger det endelige beløb for Erasmus+ endnu ikke fast. 

Det ligger dog fast, at 1,8 procent af programmidlerne vil gå til idrætsformål. De midler skal især anvendes på breddeidræt og opfylde følgende mål:

   

 • Bekæmpelse af trusler mod idrættens integritet, så som doping, matchfixing, vold, intolerance og diskrimination
 • Fremme af god forvaltningspraksis i idrætten og fremme af dobbelte karriereforløb for idrætsudøvere
 • Fremme af frivillige aktiviteter, social inklusion, lige muligheder og opmærksomhed om vigtigheden af sundhedsfremmende fysisk aktivitet.
 •  

 

Målene skal opfyldes gennem følgende transnationale aktiviteter:

   

 • Støtte til samarbejde og partnerskaber
 • Støtte til non-profit europæiske idrætsbegivenheder
 • Støtte til styrkelse af evidensgrundlaget for politikudformning på idrætsområdet
 • Dialog med relevante europæiske aktører.
 •  

 

Læs nyhed fra det irske EU-formandskab om Erasmus+