Nyt forslag om forbedret ramme for bibliotekernes datainfrastruktur

Kommunernes Landsforening vil overtage det fulde ejerskab af DBC (tidligere Dansk Bibliotekscenter). Forslaget blev sendt i høring den 20.12.2018.

DBC A/S løser i dag en række opgaver vedr. bibliotekernes datainfrastruktur, som sikrer, at alle offentlige biblioteker i Danmark fungerer som ét samlet biblioteksvæsen. Det er centralt for hele den service, som bibliotekerne yder til det danske samfund, at disse opgaver løses bedst muligt.

I dag er såvel ejerskabet til DBC som ansvaret for de opgaver, som selskabet løser, delt mellem stat og kommuner, hvilket ikke giver de bedst mulige rammer for opgaveløsningen. Derfor er regeringen og KL blevet enige om, at KL – der i dag er både hovedaktionær og hovedkunde hos DBC A/S – overtager det fulde ejerskab og det fulde ansvar for opgaveporteføljen.

Denne løsning er betinget af Folketingets tilslutning til afhændelse af statens ejerandel af selskabet og til en ændring af biblioteksloven, som samler ansvaret for de relevante opgaver hos kommunerne.

Forslag til ændring af biblioteksloven blev sendt i offentlig høring den 20.12.2018, og forventes fremsat i februar måned 2019.

Fristen for bemærkninger til lovforslaget er onsdag d. 23. januar 2019.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16