Nyt idékatalog skal forbedre samarbejdet mellem frivillige og det offentlige

Det offentlige og den frivillige verden skal være endnu bedre til at arbejde sammen og bruge hinanden. Det skal et nyt idékatalog inspirere til.

Sidste år fornyede regeringen sammen med bl.a. foreninger, organisationer, kommuner og regioner det såkaldte Frivillighedscharter, der skal være med til at udvikle samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Nu følges initiativet op med et idékatalog. Det giver konkrete eksempler på, hvilke muligheder der ligger i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner og frivillige foreninger, organisationer og råd, og hvordan samarbejdet konkret kan foregå. 

Forslagene spænder vidt; fra større samarbejder om at udvikle kommunernes velfærdstilbud på fx ældreområdet til kulturarvsprojekter, hvor frivillige, Kulturstyrelsen, kommuner og lokalhistoriske arkiver er gået sammen om at fotoregistrere fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet. Også forberedende jobsamtaler mellem jobklare kontanthjælpsmodtagere og erfarne virksomhedsledere fra den lokale erhvervsklub er en del af katalogets ideer.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Der er rigtig mange mennesker, der dagligt yder en stor frivillig indsats i foreningslivet på kultur- og idrætsområdet. De har krav på opbakning og optimale rammer, når det gælder samarbejdet med det offentlige. Det skal idékataloget bidrage med inspiration til. Jeg glæder mig også over, at regeringen med nye regler på området giver ny energi til det frivillige arbejde i det lokale foreningsliv.”

Socialminister Manu Sareen siger:

”Frivillige kan noget helt særligt. Vi skal sørge for, at de, der yder en frivillig indsats, har de bedste betingelser, for at mange får glæde og gavn af deres drive og engagement. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med idékataloget kan sætte ord på, hvordan man kan samarbejde endnu bedre mellem de frivillige og det offentlige.”   

Idékataloget er blevet til på baggrund af fem regionale dialogmøder. Her har flere end 440 deltagere bidraget med idéer til det endelige indhold. 

Kataloget er primært rettet mod beslutningstagere i den frivillige og i den offentlige sektor – ledere og formænd i foreningerne på den ene side og lokal- og regionalpolitikere på den anden. Håbet er, at kataloget også kan inspirere frivillige og menige foreningsmedlemmer.  

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16