Nyt Medienævn nedsat

Kulturminister Marianne Jelved har nu udpeget medlemmerne til Medienævnet.

Medlemmerne til Medienævnet er:

 

     

  • Dr.jur. Jens Kristiansen (formand)
  • Lektor Ida Willig
  • Direktør for Dansk Journalistforbund Linda Garlov
  • Journalist og selvstændig konsulent Pernille Tranberg
  • Journalistisk direktør i Danske Medier Christian Kierkegaard
  • Professor Knud Erik Skouby
  • Cand.oecon. og selvstændig konsulent Peter Parbo
  •  

Udpegningen sker under forudsætning af, at lovforslag om mediestøtte, som er under behandling i Folketinget, vedtages som fremsat fsva. bestemmelserne om medienævnet. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at vi nu har fået nedsat et Medienævn, som samlet repræsenterer den ekspertise, der skal til for at forvalte den nye mediestøtteordning. Nævnets medlemmer har den relevante viden om medieforbrug, mediebranchen og teknologien bag, så jeg er sikker på, at mediernes ansøgninger om støtte er i gode hænder.” 

Medienævnet

Fra 1. januar 2014 skal Medienævnet give tilskud til dagblade, internetmedier mv. efter den kommende lov om mediestøtte. Nævnet skal behandle ansøgninger om produk-tions- og innovationsstøtte og skal føre tilsyn med tilskudsmodtagerne.  

Nævnet beskikkes for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. 

Se Kulturministeriets pressemeddelelse om udpegning af formand for medienævnet 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 65

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16