Nyt medlem af DR’s bestyrelse

Tidligere minister Helge Sander indtræder nu i DR’s bestyrelse.

Advokat Karen Rønde har på grund af nye fremtidige arbejdsopgaver ønsket at udtræde af DR’s bestyrelse. Kulturminister Joy Mogensen beskikker derfor tidligere minister Helge Sander. 

DR’s bestyrelse er:  

Marianne Bedsted (formand)

Erik Bjerager

Arne Mariager

Dennis Nørmark (indstillet af LA, næstformand)

Christine Antorini (indstillet af S)

Helge Sander (indstillet af V) (ny)

Line Barfod (indstillet af EL)

Zakia Elvang (indstillet af ALT)

Katrine Winkel Holm (indstillet af DF)

Ricki Morey (medarbejderrepræsentant)

Hanne Ried Larsen (medarbejderrepræsentant)

 

Baggrund 

DR’s bestyrelse består af 11 medlemmer. De seks største partier i Folketinget indstiller hver to kandidater til DR’s bestyrelse, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af seks bestyrelsesmedlemmer. Kulturministeren udpeger tre medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, og DR’s medarbejdere udpeger to medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen sidder i en 4-årig periode indtil udgangen af 2022. 

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16