Nyt netværk skal styrke museer og skoler

Kulturminister Marianne Jelved og børne- og undervisningsminister Christine Antorini etablerer nu et nationalt netværk af skoletjenester, der skal inddrage kulturinstitutionernes ressourcer i et samarbejde med skolerne.

Nu skal samarbejdet mellem skoler, museer og andre kulturinstitutioner blive endnu stærkere. Det skal ske gennem det nye netværk, så alle skoler kan få glæde af de erfaringer og fordele, der er ved at skabe tætte bånd til museernes og kulturinstitutionernes skoletjenester.

Netværket skal styrke de autentiske læringsmiljøer i museer og andre kulturinstitutioner, for eksempel kunsthaller, teatre, zoologiske haver, historiske værksteder, festivaler, offentlige værker og virksomheder.

Kulturoplevelser inspirerer nu og resten af livet

Koordineringen af det nationale netværk skal ske fra Skoletjenesten København, der har god erfaring med at udnytte de pædagogiske muligheder i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. 

”De kulturelle oplevelser, vi har som børn, tager vi med os resten af livet. Derfor er det vigtigt, at børn allerede tidligt møder kunst og kultur af høj kvalitet formidlet af kompetente fagpersoner. I den forbindelse er det nye nationale netværk en vigtig brik i styrkelsen af kunsten og kulturen i skolen. Folkeskolen har jo den klare styrke, at den når alle børn, uanset social og kulturel baggrund. Derfor har den en ganske særlig opgave og et stort ansvar for kunsten og kulturen i vores samfund,” siger kulturminister Marianne Jelved 

”Skoletjenesterne er et fremragende eksempel på, hvordan skolen kan åbne sine døre og inddrage omverdenen i undervisningen på nye måder, der både er med til at styrke elevernes motivation for at lære og til at blive endnu dygtigere. Den nye aktivitetstid, som vi foreslår i vores folkeskoleudspil, giver gode muligheder for at styrke det samarbejde endnu mere,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Netværket skal bestå af tre-fire tovholdere, der rundt i landet skal arbejde for at binde skoler og kulturinstitutioner tættere sammen. Det forventes, at tovholderne er klar til at starte arbejdet pr. 1. oktober 2013.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved afholdt fredag den 5. april 2013 et møde med en række repræsentanter fra museumssektoren og skoletjenesten. Formålet med mødet var at drøfte folkeskoleudspillets betydning for museer og skoletjenester, herunder hvordan de kan bidrage til at skabe en afvekslende og spændende skoledag. På mødet offentliggjorde de to ministre en fælles beslutning om at nedsætte et nationalt koordinerende netværk. Der er afsat 3 mio. kr. årligt til arbejdet.

Yderligere oplysninger:

Andreas Hemmeth, pressechef og særlig rådgiver, Kulturministeriet, tlf.: 20 77 78 80