Nyt og større netbibliotek til mennesker med læsevanskeligheder

Alle ordblinde og synshandicappede får nu en samlet indgang til materialer og lydbøger. Ordblinde og synshandicappede elever og studerende på SU-berettigede uddannelser vil få gavn af et større, bedre og mere lettilgængeligt netbibliotek med cirka 50.000 titler. Det er 20.000 titler mere end tidligere.

Nu får ordblinde og synshandicappede, der har svært ved at læse trykte tekster i bøger og tidsskrifter, nem adgang til materialer og lydbøger til undervisningsbrug. Det sker via et udbygget bibliotek på nettet. 

Det er det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, Nota, der pr. 1. august åbner for, at ordblinde og synshandicappede elever og studerende kan få adgang til en ny og udvidet onlineversion af cirka 50.000 titler. Det er 20.000 titler mere end før udvidelsen. 

Tidligere har især ordblinde skullet henvende sig flere forskellige steder for at få adgang til bøger og andre tekster i et tilgængeligt format. Her skulle de igennem forskellige procedurer og systemer for at komme til at læse de bøger og tekster, som de skal bruge i studie-, erhvervs- eller fritidssammenhæng. Samtidig kunne der være problemer med forskellige elektroniske formater, opsætninger og løsninger. Men det problem er løst nu med den samlede indgang til materialerne. 

Én samlet indgang

Kulturminister Marianne Jelved er glad for det større og bedre netbibliotek: ”Det er glædeligt, at alle ordblinde og synshandicappede læsere nu får adgang til studiematerialer, og at der skabes en let og samlet indgang. Det er et væsentligt serviceløft for denne brugergruppe,” siger kulturminister Marianne Jelved.

”Vi skal hjælpe alle unge videre i uddannelse. Det er helt afgørende, at ordblinde har let adgang til bøger og tekster, så man ikke hægtes af i skolen, uddannelsen og jobbet. En let adgang via internettet kan gavne alle ordblinde og især elever og studerende, der er afhængige af at kunne læse tekster, med deres it-rygsæk, så de kan følge uddannelserne på lige fod med alle andre,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Ordblinde og synshandicappede skal fremover kun henvende sig ét sted for at modtage tilgængelige tekster. Dette gælder uanset, om de er under uddannelse, i arbejde eller blot ønsker at læse en tekst i deres fritid. Alle brugerne kan anvende Notas netbibliotek og søge efter den litteratur, de ønsker.

Om Nota og den nye ordning

     

  • Nota, som er en statsinstitution under Kulturministeriet, har indgået en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om, at Nota fra 1. august 2013 varetager produktion og levering af særligt tilrettelagt undervisningsmateriale til elever og studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  • Aftalen betyder, at Nota får adgang til en stor materialebase af tidligere producerede bøger og tekster til disse uddannelser. Nota skal give vejledning og rådgivning om, hvilke brugerformater der er velegnede i forhold den enkelte brugers funktionsnedsættelse og den type studiemateriale, der skal læses.
  • Ministeriet for Børn og Undervisning har desuden medvirket til, at en stor materialebase for ordblinde, der igennem årene er blevet opbygget på folkeskoleområdet, er blevet lagt hos Nota.
  • Samlet forøges bestanden af tekster hos Nota med over 20.000 titler til i alt cirka 50.000 titler. 
  •  


Besøg Notas netbibliotek www.e17.dk 

Læs, lyt og se mere om Nota på Notas egen hjemmeside