Nyt råd for zoologiske anlæg

Kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget medlemmerne til Rådet for Zoologiske Anlæg.

Det er 2. gang at rådet udpeges og det nye råd skal fortsat rådgive kulturministeren om anerkendelse af zoologisk anlæg og fordelingen af den årlige tilskudsbevilling på 24,9 mio. kr. Rådet er udpeget for en 4-årig periode fra 1. juli 2004.

Kulturministeren har genudnævnt den tidligere formand for rådet, direktør Niels Nygaard og den tidligere næstformand for rådet, fhv. direktør Bent Jørgensen.

De øvrige medlemmer bliver afdelingschef Erik Hofmeister, AQUA, Silkeborg, rektor Peter Norrild, Aalborg Seminarium, veterinærchef Svend Johansen, Fødevareregion Ringsted, biolog Maj Friis Munk, Miljøministeriet og veterinærchef Iben Strøm, fødevareregion Nordjylland.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Zoologiske anlæg er et spændende hjørne af kulturlivet. Det tidligere råd har fungeret efter hensigten og det glæder mig, at vi med det nye råds sammensætning har opnået en fornuftig balance mellem fornyelse og kontinuitet i forhold til det tidligere råd. Jeg ser frem til at følge det nye råds arbejde for den næste 4-årige periode.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 33 92 98 32