Nyt råd for zoologiske anlæg

Kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget medlemmerne til Rådet for Zoologiske Anlæg for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012.

Rådet skal i lighed med det afgående råd rådgive kulturministeren om statsanerkendelse af zoologiske anlæg samt om fordelingen af de statslige tilskud til de statsanerkendte zoologiske anlæg.
 
Kulturministeren har udpeget Hans Aage Kofoed, fhv. direktør for Odense Zoo til formand for rådet og Peter Norrild fhv. rektor Aalborg Seminarium som næstformand. Begge var også medlemmer af det tidligere råd. Hans Aage Kofoed afløser fhv. direktør for Københavns Zoologiske Have Bent Jørgensen som formand for rådet.
 
De øvrige medlemmer af rådet for zoologiske anlæg bliver: afdelingschef Erik Hoffmeister, AQUA, Silkeborg, veterinærchef Svend Johansen tidl. medlem af Det Dyreetiske Råd og tidl. formand for Dyreværnsrådet og biolog Maj Fris Munk, Skov og Naturstyrelsen. Alle tre var også medlemmer af det tidligere råd. Som nye medlemmer udpeger Brian Mikkelsen museumsdirektør Jette Baagøe, Jagt og Skovbrugsmuseet og dyrlæge Catharina Eggers, Fødevareregion Nord.   

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Zoologiske anlæg er et spændende hjørne af kulturlivet i disse år, hvor oplevelsesbegrebet  bliver stadigt mere centralt. De zoologiske anlæg er ikke blot vigtige institutioner, hvad angår turisme og økonomi. Anlæggene er også vigtige for den måde, børn og voksne tilegner sig ny viden på. Det er derfor mit håb, at det nye råd vil blive en aktiv medspiller for de zoologiske anlæg og jeg glæder mig til at følge rådets arbejde i de kommende 4 år."

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98 / 24 69 64 35, email: mni@kum.dk
Kontorchef Karin Marcussen, tlf. 33 92 90 66 / 22 43 70 44, email: kam@kum.dk