Nyt Radio- og tv-nævn udpeget

Kulturminister Mette Bock har i dag udpeget et nyt Radio-og tv-nævn for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Det nye Radio-og tv-nævn består af:

  • Professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen (formand)
  • Direktør, cand.jur. Anne Kristine Axelsson (næstformand)
  • Professor i medievidenskab Kirsten Drotner
  • Underdirektør, pianist Nikolaj Koppel
  • Professor i innovation og organisationsøkonomi Mark Lorenzen
  • Udviklingsdirektør, cand.jur. Merethe Eckhardt
  • Lektor i medievidenskab Per Jauert
  • Peter C. Madsen, Danske Lytter- og Seerorganisationer 
  • Byretsdommer Elisabeth Michelsen 
  • Lektor med strafferetlig ekspertise Trine Baumbach

Nævnet er sammensat, så de udpegede medlemmer repræsenterer juridisk, strafferetlig, økonomisk, administrativ, erhvervsmæssig, mediemæssig og kulturel sagkundskab.

Den nye formand, 49-årige Caroline Heide-Jørgensen, er professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Herudover har hun siden januar 2012 været næstformand for nævnet og har endvidere solid erfaring fra lignende poster.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg har i udpegningen af medlemmerne af Radio-og tv-nævnet lagt vægt på, at de hver især har meget stærke kompetencer indenfor deres felt. I udpegningen af Caroline Heide-Jørgensen til formand har jeg lagt vægt på hendes juridiske kompetencer og markedsindsigt samt på, at hun i indeværende periode har ydet en værdifuld og engageret indsats som næstformand for Radio-og tv-nævnet. Jeg er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et meget kompetent Radio- og tv-nævn.” 

Om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består af ti medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevilge tilskud til lokalradio- og -tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet afgiver udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af stationernes public service-kontrakter og har endelig til opgave at rådgive kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16