NYT RADIO- OG TV-NÆVN

Kulturminister Carina Christensen har udpeget et nyt Radio- og tv-nævn for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Nævnet, der er uafhængigt af kulturministeren, har bl.a. til opgave at udstede tilladelse til radio- og tv-programvirksomhed, at træffe afgørelse i sager om reklamer i radio og tv og at bevilge tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. Desuden rådgiver nævnet kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.
 
Det nye Radio- og tv-nævn består af:

 
Formand adm. direktør Christian Scherfig
Næstformand professor, dr. jur. Jan Schans Christensen
Lektor, ph.d. Henrik Søndergaard
Adm. direktør, cand.phil. Anette Wad
Professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen (nyt medlem)
Professor, ph.d. Birgitte Holm Sørensen (nyt medlem)
Journalist Gitte Rabøl (nyt medlem)
Formand for Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Lars Peter Melchiorsen (nyt medlem)
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Jeg er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et nyt nævn med så stor og bred ekspertise og med en fin blanding af nye og gamle medlemmer. Nævnet udfører et meget vigtigt arbejde på medieområdet, der som bekendt udvikler sig hurtigt og byder på store udfordringer.”     
 
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, tlf.: 33 92 35 98 / 24 69 64 21
Kontorchef Lars M. Banke, tlf.: 33 92 98 10