Nyt Refusionsudvalg er udpeget

Fra den 1. juni tiltræder et nyt Refusionsudvalg for børneteaterrefusionsordningen. Udvalget er nu udpeget og efterfølgende beskikket af Kulturminister Mette Bock.

Refusionsudvalget for børneteater og opsøgende teater består af fem medlemmer, der udpeges og beskikkes for en periode af fire år. Refusionsudvalget har pr. den 1. juni 2017 følgende sammensætning:

  • Lars Dammark, udpeget af Statens Kunstfond
  • Tali Razga, udpeget af Statens Kunstfond
  • Trine Schlosser, udpeget af Danmarks Teaterforeninger
  • Stefan Pollner, udpeget af Teatrenes Interesseorganisation
  • Katrine Karlsen, udpeget i fællesskab af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Sceneinstruktører

Refusionsudvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne.

Baggrund

Udvalgets opgave er at træffe afgørelse om refusionsgodkendelse af forestillinger, rettet mod børn og unge samt voksenopsøgende teater. Staten refunderer via Refusionsordningen 50 % af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte, professionelle forestillinger. Refusionsudvalget forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger.