Nyt samlet universitetsbibliotek

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek sammenlægges til: ”Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek”.

Det sker for at skabe ét fælles bibliotek, der styrker og samordner biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet.
 
Med sammenlægningen ønsker Kulturministeriet aktivt at sikre, at biblioteks­betjeningen af Københavns Universitet udføres ud fra et helhedshensyn, og at ydelserne er i takt med universitetets udvikling og behov, herunder krav til fremtidens forskningsbibliotek.
 
Samtidig skabes en ny rummelig organisation, der med en større fylde og vægt kan skabe grundlag for kvalitetsforbedringer og derigennem større muligheder for både universitetsbiblioteket, nationalbiblioteket og fælles områder.
 
Den nye organisation, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, vil blive ledet af en direktion bestående af det Kongelige Biblioteks nuværende direktør Erland Kolding Nielsen og to vicedirektører for hhv. nationalbiblioteket og universitetsbiblioteket.
 
Stillingen som vicedirektør for Københavns Universitetsbibliotek opslåes hurtigst muligt med henblik på, at ledelsen i den nye direktion kan træde i funktion senest d. 1. oktober 2005. Sammenlægningen forventes fuldt gennemført d. 1. januar 2006.
 
Der er nedsat en styregruppe under Kulturministeriet, hvori bl.a. Københavns Universitet deltager, der skal forestå etableringen af den nye samlede organisation.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger fås hos pressechef i Kulturministeriet, Martin Østergaard- Nielsen på tlf. 3392 3598 eller formand for styregruppen for sammenlægningen, afdelingschef i Kulturministeriet, Steen Kyed på tlf. 3392 9821.