Nyt udvalg skal se på blankmedieordningen

Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af blankmedieordningen, og hvilket kompensationsniveau rettighedshaverne har krav på. Det sker som et led i en kommende modernisering af blankmedieordningen.

Kulturminister Mette Bock siger:

”I sidste uge løftede jeg sløret for en række nye reforminitiativer på kulturområdet, herunder blankmedieordningen, som jeg vil sætte i gang. Jeg har nu valgt at nedsætte et udvalg, der skal se nærmere på ordningen.

Blankmedieordningen er forældet, fordi rettighedshaverne ikke får kompensation for privatkopiering i fx mobiltelefoner og tablets. Ordningen stammer fra den en tid, da man kopierede på løse lagringsmedier som blanke cd'er, USB-sticks osv.

Der er grundlæggende brug for nu at se på, hvor og i hvilket omfang den lovlige privatkopiering foregår, og hvilket niveau kompensationen til rettighedshaverne bør være på. Det arbejde skyder jeg nu i gang."

Udvalgets arbejde skal være afsluttet 1. september 2017.

Udvalgets medlemmer er: 

  • Caroline Heide-Jørgensen, formand (professor, Københavns Universitet)
  • Søren Sandfeld Jakobsen (professor, Aalborg Universitet)
  • Morten Remmer (Chief Growth Officer, LEO Innovation Lab)
  • Anders Thomsen (Government Affairs Director Denmark and Sweden, Microsoft)
  • Louise Lykkegaard Hoppe (jurachef, Copydan KulturPlus)

Baggrund

Efter EU-lovgivningen har rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker ret til at modtage en rimelig kompensation for den lovlige privatkopiering, som forbrugerne foretager af værket. Når forbrugerne i dag fx køber en musikfil, som de lagrer på deres mobiltelefon eller en fysisk dvd-film, som de efterfølgende kopierer til deres tablet, mp3-afspiller eller pc, modtager rettighedshaverne ikke den kompensation de har krav på.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16