Nyt udvalg skal se på bygningsbevaring i Danmark

Hvordan passer vi bedst muligt på bevaringsværdige bygninger i Danmark – også på længere sigt? Det skal et nyt udvalg undersøge frem til sommeren 2008.

Folketingets Kulturudvalg har i februar 2007 bedt kulturministeren om at udrede bygningsbevaringsindsatsen i Danmark. Kulturministeriet har derfor sammen med Kulturarvsstyrelsen nedsat et et udvalg, der skal beskrive status på området og drøfte forskellige langsigtede bevaringsstrategier for området.
 
Udredningen forventes færdig med udgangen af juni 2008.
 
Udvalgets medlemmer er:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand).
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen
Karen Westerbye-Juhl, Miljøministeriet.
Fuldmægtig Karen Brosbøl Christensen, Økonomi- og Erhvervsministreriet
Konsulent Erling Rørdam, Kommunernes Landsforening
Formand Christoffer Harlang, Det Særlige Bygningssyn.
Næstformand Søren Vadstrup, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Formand Lene Floris, Organisationen Danske Museer
Formand Birthe Iuel, Bygningsfredningsforeningen
Chefkonsulent Annelise Korreborg, Danske Regioner
Arkitekt Lene Tranberg, Lundgård og Tranberg
Museumschef Torben Grønnegaard Jeppesen, Odense Bys Museer
Arkitekt Carsten Hoff
Fuldmægtig Anders Holm, Finansministeriet
 
Kulturminister Brian Mikkelsen siger:
"Jeg er glad for, at Folketingets Kulturudvalg har bedt mig om en udredning af bygningsbevaringsindsatsen i Danmark. Det er en anledning til en samlet og grundig gennemgang af indsatsen for at sikre vores bevaringsværdige bygninger og betydningen heraf. Det er til gavn for området i sin helhed, og jeg glæder mig til at se forslagene fra udvalget.”  
 
Hent kommissorium for udvalget (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet tlf. 33 92 98 21