09/03/2017

Nyt udvalg skal se på dansk, digital indholdsproduktion

Kulturministeren har nu nedsat et udvalg, der skal se fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion. Det er partierne bag medieaftalen for 2015-2018, der har besluttet at nedsætte udvalget.

Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen i Danmark, hvilket har betydet større grænseoverskridende medieudbud og -forbrug end tidligere.

Udvalget skal undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og i den forbindelse overveje, om der kan findes løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion. 

Udvalgets arbejde skal være afsluttet november 2017. 

Udvalgets medlemmer er:

  • Thomas Riis, formand (professor, Københavns Universitet)
  • Peter Schønning (advokat)
  • Martin Gormsen (konsulent)
  • Katrine Schlüter Schierbeck (advokat)
  • Søren Sandfeld Jakobsen (professor, Aalborg Universitet)
  • Niels Breining (konsulent)
  • Anker Brink Lund (professor, Copenhagen Business School)
  • Mark Lorenzen (professor, Copenhagen Business School)

Baggrund

Flere informationer

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16