Nyt udvalg skal se på dansk, digital indholdsproduktion

Kulturministeren har nu nedsat et udvalg, der skal se fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion. Det er partierne bag medieaftalen for 2015-2018, der har besluttet at nedsætte udvalget.

Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen i Danmark, hvilket har betydet større grænseoverskridende medieudbud og -forbrug end tidligere.

Udvalget skal undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og i den forbindelse overveje, om der kan findes løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion. 

Udvalgets arbejde skal være afsluttet november 2017. 

Udvalgets medlemmer er:

  • Thomas Riis, formand (professor, Københavns Universitet)
  • Peter Schønning (advokat)
  • Martin Gormsen (konsulent)
  • Katrine Schlüter Schierbeck (advokat)
  • Søren Sandfeld Jakobsen (professor, Aalborg Universitet)
  • Niels Breining (konsulent)
  • Anker Brink Lund (professor, Copenhagen Business School)
  • Mark Lorenzen (professor, Copenhagen Business School)

Baggrund

Flere informationer

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16