Nyt udvalg skal styrke dansk eliteidræt

Danmarks sportslige resultater skal forbedres og føre til flere medaljer ved internationale konkurrencer og OL. Samtidig skal dansk eliteidræt udvikle sig under socialt forsvarlige forhold for de enkelte idrætsudøvere.

 

Det er målet for arbejdet i det nye eliteidrætsudvalg, som kulturminister Brian Mikkelsen har udpeget. Regeringen ønsker en revision af eliteidrætsloven, der efterhånden har fungeret i 18 år. Og som første skridt i det arbejde skal udvalget kortlægge forholdene for dansk eliteidræt og komme med forslag til fremtidens struktur.

”Dansk eliteidræt fortjener bedre resultater internationalt og bedre forhold for de enkelte idrætsudøvere. Det er et nationalt anliggende at sikre de bedste rammer for dansk eliteidræt, og det er på tide at forny eliteidrætsloven Jeg glæder mig til at følge udvalgets arbejde og til en åben debat om at skabe bedre forhold for dansk eli-teidræt,” udtaler ministeren.

Ifølge kommisoriet skal udvalget blandt andet komme med forslag til styring i arbejdet for dansk eliteidræt og tage hensyn til de demokratiske traditioner med fortsat indflydelse til idrættens organisationer og aktive udøvere. I arbejdet skal udvalget samtidig afklare samfundets ansvar, mål og opgaver i forhold til eliteidrættens vilkår – både socialt, internationalt og i en række andre perspektiver.

Udvalgets formand bliver Carl Holst, amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, og tæller også direktør Preben Kragelund fra Team Danmark, direktør Karl Chr. Koch fra DIF, formand Allan Hansen fra DBU, læge og stangspringer Marie Bagger Bohn, cand. scient. Jens Bojsen-Møller fra Team Danmarks træner/aktivgruppe samt kontorchef Søren Riiskjær fra Kulturministeriet.

Arbejdsgruppen skal være færdig til næste sommer.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær 3392 9832 eller 2342 3690
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598

Læs udvalgets kommissorium