Økonomisk styrkelse af Eurovision Song Contest 2014 samt regional tv-produktion

Partierne bag Medieaftale 2012-2014 har i dag indgået aftale om anvendelsen af engangsmidler på knap 60,0 mio.kr., som primært stammer fra overskydende licensmidler i 2012. I henhold til medieaftalen for 2012-2014 fordeles eventuelle overskud af kulturministeren efter drøftelse med aftalepartierne.

Aftalen

De i alt 59,6 mio. kr. fordeles således:

     

  • Halvdelen af midlerne (29,8 mio. kr.) går til DR til medfinansiering af programproduktionsomkostninger i forbindelse med Eurovision Song Contest 2014 i København.
  • I alt 12,8 mio.kr. går til de regionale TV 2-virksomheder (1,6 mio.kr til hver regionale TV 2-virksomhed som kompensation for bortfald af tidligere midlertidige bevillinger).
  • 17,0 mio.kr. går til Public Service-Puljen. Der er tale om et engangsbeløb, der forudsættes øremærket til tv-produktionsprojekter, der laves i samarbejde med tv-foretagender og Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn samt Københavns Filmfond for så vidt angår produktioner uden for Storkøbenhavn. De ekstra midler skal godkendes af EU-Kommissionen.
  •  

Medieaftalekredsen vil desuden undersøge, om ordningen, hvorefter Det Danske Filminstitut kan give støtte til dækning af meromkostninger ved, at film produceres uden for Hovedstadsområdet, i højere grad kan gavne producenter uden for Hovedstadsområdet.

Hent aftalen (pdf)

Kulturminister Marianne Jelved siger: ”Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet blive enige om at give DR mulighed for et økonomisk løft til Eurovision Song Contest, som afholdes i Danmark i maj næste år. Der er tale om en meget stor begivenhed, som tiltrækker millioner af seere ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og som på den måde vil være med til at øge interessen for Danmark i omverdenen. Jeg er også meget tilfreds med, at vi samtidig har kunnet styrke regional tv-produktion, bl.a. ved at afsætte midler under Public Service-Puljen til tv-projekter, der gennemføres i samarbejde med de regionale filmfonde, når det er notificeret for EU-Kommissionen.”

Kontakt til Folketingets ordførere

Ellen Trane Nørby, MF, (V), tlf. 33 37 45 61
Michael Aastrup Jensen, MF, (V), tlf. 33 37 45 22
Mogens Jensen, MF, (S), tlf.: 33 37 40 61
Morten Marinus, MF, (DF), tlf.: 33 37 21 14
Zenia Stampe, MF (RV), tlf.: 33 37 47 02
Ole Sohn, MF, (SF), tlf. 33 37 44 11
Jørgen Arbo-Bæhr, MF (EL), tlf.: 33 37 50 03
Lars Barfoed (K), tlf.: 33 37 42 02

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66


Kulturministeriets pressetelefon
tlf.: 22 76 51 16