Offentliggørelse af licensrapport

Rapporten om mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2-virksomheder mv. er nu offentligt tilgængelig. En arbejdsgruppe bestående af DR, de regionale TV 2-virksomheder og relevante ministerier har udarbejdet rapporten i henhold til medieaftalen 2012-2014.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Der har gennem årene været mange politiske drøftelser af det nuværende licenssystem og alternative måder at finansiere vores public service-institutioner på. Ikke mindst skattefinansiering har været nævnt som en alternativ mulighed. Den rapport, der nu foreligger, giver en god beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige finansieringsmodeller og udgør dermed et godt grundlag for en politisk drøftelse i forbindelse med de kommende medieforhandlinger. 

Jeg mener ikke, der bør ændres grundlæggende ved licenssystemet. Efter min opfattelse opvejer fordelene klart ulemperne ved det nuværende system. Jeg lægger i den sammenhæng særligt vægt på, at licensbetalingen er bredt anerkendt af danskerne, hvilket bl.a. afspejles i en relativt lille sortseerandel. Derudover er det vigtigt, at befolkningen oplever et mangfoldigt programudbud fra public service-institutioner, som agerer uafhængigt af politiske interesser. Licensfinansiering er i dette perspektiv en god måde at skabe fælles ejerskab til DR og TV 2-regionerne.” 

Om rapporten

Rapporten beskriver det eksisterende licenssystem og finansieringsmodellerne i udvalgte øvrige lande og gennemgår fordele og ulemper ved det nuværende licenssystem samt alternative finansieringsmodeller. Alternativerne spænder fra varianter af licensfinansiering til finansiering over finansloven. Fordele og ulemper gennemgås i forhold til en række relevante hensyn, herunder public service-institutionernes politiske og økonomiske uafhængighed, institutionernes økonomi og budgetsikkerhed, statens udgiftsbudget og skattetrykket samt fordelingsmæssige konsekvenser for husstande og virksomheder. 

Hent rapporten (pdf)

Hent den tidligere rapport ”Licens eller skat?” fra 2004 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16