Offentliggørelse af Rambølls OL-undersøgelse

Rambøll har i dag på et pressemøde i Kulturministeriet offentliggjort deres eksterne konsulent-undersøgelse ”OL til Danmark – potentialer og barrierer.”

 

Rapporten er blevet udarbejdet på bestilling fra Kulturministeriet som led i udmøntningen af regeringsgrundlaget fra 2005, hvor der står, at regeringen vil fremlægge en handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til landet.
 
Rambølls rapport tager udgangspunkt i de nuværende forhold omkring idrætsfaciliteter og infrastruktur i København. På baggrund heraf er der foretaget en cost-benefit analyse og lavet et forslag til en strategi og en handlingsplan for det videre arbejde med OL-visionerne. Rapporten viser, at der er potentiale i at afholde et OL i København i 2020 eller 2024. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler om rapporten:

”Jeg synes, det er en spændende rapport, Rambøll har lavet. Vi skal især holde fast i, at vi grundlæggende er godt stillet i København med hensyn til faciliteter og infrastruktur. Det betyder, at vi i givet fald ikke vil skal foretage anlægsinvesteringer i samme størrelse som i Athen, hvor de både skulle anlægge en helt ny lufthavn og flere motorveje.
 
Jeg må dog tilføje, at jeg er overrasket over nogle af de beregninger og forudsætninger med hensyn til infrastruktur, som indgår i rapporten. Nogle af tallene virker lige vel optimistiske, og derfor vil vi nu kigge dem efter i sømmene. Jeg vil gerne understrege, at rapporten udelukkende er Rambølls bud på, hvordan økonomien kan skrues sammen.”

Hent rapporten

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598