OL-mulighederne undersøges nærmere

Kulturminister Brian Mikkelsens holdt i dag et møde med repræsentanter fra idræts- erhvervs- og kulturlivet, hvor han modtog opbakning til at fortsætte processen med at afdække mulighederne for, at København i fremtiden vil kunne tiltrække megabegivenheder som OL.

Ministeren havde indkaldt de relevante parter til en uformel drøftelse om visionen ”København som OL by i 2024”.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er tilfreds med mødets forløb. Det afslørede et stort engagement for projektet. Jeg vil derfor tage initiativ til en konkret undersøgelse af hovedstadsområdets barrierer og potentialer, når det drejer sig om at tiltrække de helt store begivenheder. Vi skal have konkretiseret de ”hårde facts” omkring en satsning på store idrætsbegivenheder – herunder hvilke implikationer det har, hvis vi vælger at forfølge drømmen om OL i Danmark.”

Undersøgelsen skal skabe overblik over de økonomiske, infrastrukturelle og øvrige samfundsmæssige krav, der stilles til de byer, der ansøger om værtsskabet for OL og andre af de helt store idrætsbegivenheder. Den skal indhente erfaringer fra tidligere OL-værtsbyer samt fra byer, der har budt på de Olympiske Lege men ikke fået arrangementet.

”Jeg forestiller mig, at undersøgelsen skal fokusere på de forskellige etaper i ansøgningsforløbet: Hvad skal der til, for at vi overhovedet kan ansøge om OL? Hvad betyder det, hvis vi ansøger? Og hvilke konsekvenser vil det have, hvis Danmark bliver tildelt værtskabet for OL? Vi skal have belyst såvel barrierer som potentialer, ligesom det er vigtigt, at vi får konkretiseret visionen på forskellige etaper. På den måde får vi skabt et solidt afsæt for den nødvendige politiske diskussion om, hvad vi vil i Danmark, når det kommer til at være med i kapløbet om de helt store idrætsbegivenheder” udtaler Brian Mikkelsen.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær: 3392 9832 / 2342 3690
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen.: 3392 3598 / 2469 6435