Ombudsmandens afgørelse vedr. aktindsigt i korrespondance med Kongehuset

Folketingets ombudsmand har d. 19. marts 2019 truffet afgørelse i sagen vedr. aktindsigt i korrespondancen mellem Kulturministeriet og Kongehuset i anledning af IOC’s stillingtagen til Ruslands deltagelse ved OL i Rio i 2016.

Kulturministeriet traf den 7. maj 2018 afgørelse i en sag om aktindsigt vedr. korrespondance mellem Kulturministeriet og Kongehuset i anledning af IOC’s stillingtagen til Ruslands deltagelse ved OL i Rio i 2016.

Kulturministeriet vurderede efter offentlighedslovens regler, at der i den konkrete sag var nogle væsentlige beskyttelseshensyn, der oversteg offentlighedens interesser i at få adgang til oplysningerne i sagen.

 

Ombudsmanden har ikke fundet grundlag for at kritisere, at Kulturministeriet efter offentlighedslovens § 32, stk. 1, om udenrigspolitiske interesser mv. efter en konkret vurdering undtog visse oplysninger fra aktindsigt. Ombudsmanden har endvidere i det væsentlige ikke fundet grundlag for at kritisere, at Kulturministeriet efter en konkret vurdering undtog visse oplysninger efter offentlighedslovens § 33, nr. 5. Kulturministeriet tager Ombudsmandens afgørelse til efterretning.

 

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/kulturministeriet_kunne_tilbageholde_oplysninger_om_kronprinsen_og_ioc/

Læs mere på hjemmesiden for Folketingets Ombudsmand

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16