Omlægning af mediestøtten på plads

Regeringspartierne og Enhedslisten er enige om fremtidens mediestøtte

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at vi nu har skabt rammerne for, at den danske medieverden, inklusive de nye internetbaserede medier, kan tilgodeses med mediestøtteordningen.

Kernen i aftalen med Enhedslisten er, at vi går fra distributionsstøtte til produktionsstøtte. Det betyder, at vi støtter journalister og redaktionelt indhold i stedet for papir og tryksværte. Dermed kommer støtten på omgangshøjde med nutidens mediebillede, hvor nyheder formidles gennem både papiravis, internet og mobile platforme.

Aftalen står på skuldrene af Mediestøtteudvalgets arbejde og lever op til regeringsgrundlagets målsætning om, at mediestøtten skal være med til at løfte den demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne.

Aftalen betyder også, at internetmedier kommer med i ordningen på lige fod med de trykte medier. Endvidere etableres en risikovillig innovationspulje, der skal bakke op om den nødvendige udvikling i branchen.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at det ikke er lykkedes at få en bred aftale om den nødvendige modernisering af mediestøtten.

Alt i alt har vi lavet en rigtig god mediestøtteordning, som jeg glæder mig til at gennemføre sammen med Enhedslisten.”

 

Aftalens indhold:

Hovedelementerne i mediestøtteordningen, når ordningen er fuldt implementeret efter en 3-årig overgangsperiode, er følgende:

- Den nuværende distributionsstøtte til trykte medier erstattes af en produktionsstøtteordning til dagblade, dagbladslignende publikationer og internetbaserede medier.

- I sammenhæng med produktionsstøtteordningen oprettes en supplementsordning, hvorfra der kan ydes støtte til små, landsdækkende dagblade, der i særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat.

- Med henblik på at sikre et bedre grundlag for fritstående internetbaserede medier oprettes en supplementspulje til kommercielle internetmedier, der ikke ejes af virksomheder, der modtager direkte eller indirekte støtte til andre medier.

- Der oprettes en innovationspulje, hvorfra der tildeles projektstøtte til etablering af nye medier og udvikling af eksisterende medier samt saneringsstøtte i forbindelse med akutte økonomiske problemer.

- Den nuværende pulje til ideelle foreningsblade (Bladpuljen) videreføres, og der afsættes midler til at understøtte ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution.

- Der indføres en revisionsbestemmelse i den nye mediestøttelovgivning, således at der senest efter tre år tages stilling til, om der er behov for at revidere ordningen.

 

Hent aftalen (pdf)

Yderligere oplysninger

Mogens Jensen (S), tlf.: 61 62 42 39

Ole Sohn (SF), tlf.: 33 37 44 11

Linda Kristiansen (RV), tlf.: 33 37 47 10

Per Clausen (EL), tlf.: 33 37 50 08

 

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

 

Afdelingschef Steen Kyed

Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 65