Opdaterede retningslinjer for biblioteker og højskoler

Biblioteker og højskoler får opdaterede retningslinjer for genåbningen. De nye retningslinjer træder i kraft d. 22. juni. Nu bliver det igen muligt at låne bibliotekernes computere, samt at flere børn kan være samlet i sommeraktiviteter på højskolerne.

Læs de opdaterede retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt 

 

Læs de opdaterede retningslinjer for højskolerne 

 

Baggrund om retningslinjer

Retningslinjer er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, konkrete input fra aktører og hensynet til den praktiske afvikling af aktiviteterne.

 

Retningslinjerne skal blandt andet medvirke til, at danskerne får lidt mere af deres almindelige hverdag tilbage. Kulturministeriet gør opmærksom på at retningslinjerne er vejledende og ikke ændrer på institutionerne og foreningernes forpligtelser, som er beskrevet i gældende lovgivning.

 

Ved spørgsmål eller behov for yderligere vejledning, kan der rettes henvendelse til relevante organisationer og brancheforeninger.

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16