Ordning vedrørende kompensation for privatkopiering skal moderniseres

Kulturministeren indkalder til politiske forhandlinger om den såkaldte blankmedieordning, der dækker over kompensation for lovlig privatkopiering. Ordningen er ikke tidssvarende og skal derfor moderniseres, så også bl.a. mobiltelefoner og computere bliver omfattet.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:”

I dag foregår privatkopiering primært på mobiltelefoner, tablets og bærbare computere. Tidligere brugte vi CD’er og DVD’er. Derfor har vi brug for en ny og mere tidssvarende ordning, der afspejler den måde, vi kopier indhold i dag.

Derfor vil jeg indkalde til politiske forhandlinger, så vi kan fremsætte et forslag til en lovændring. Vi skal have fundet en tidssvarende model, som er rimelig for de danske medieforbrugere. Samtidig skal vi sikre, at skaberne af kreativt indhold får en rimelig kompensation.”

Baggrund

Ophavsretsloven giver i dag privatpersoner mulighed for at lave kopier af f.eks. musik og film uden at spørge de personer, som har lavet musikken eller filmene, om lov først. Det er et krav efter EU-retten, at rettighedshaverne kompenseres herfor.

I Danmark sikres rettighedshaverne denne kompensation dels ved en afgift på såkaldte løse lagringsmedier som f.eks. blanke CD’er og DVD’er, dels af en statsfinansieret kompensation. Ordningen omfatter ikke såkaldte integrerede lagringsmedier som f.eks. mobiltelefoner, tablets, harddisk-optagere og bærbare computere.

Den samlede kompensation til rettighedshaverne via blankmedieordningen udgjorde i 2018 omkring 26,4 mio. kr.

I februar 2017 nedsatte den tidligere regering Blankmedieudvalget, der fik til opgave at komme med anbefalinger til en ny blankmedieordning i lyset af den teknologiske udvikling. På bagrund af bl.a. en analyse af det markedet for lagringsmedier og aktuelle privatkopieringstendenser i Danmark afgav udvalget i september 2017 sin rapport.

Efterfølgende bad den daværende regering rettighedshaverne og erhvervslivet om at lave en aftale om fremtidens blankmedieordning, som herefter ville blive lovfæstet, men en aftalemæssig løsning blev ikke fundet.

Læs Blankmedieudvalgets anbefalinger
Læs pressemeddelelse om rettighedshaverne og erhvervslivets dialog

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16